Informační schůzka pro zájemce o studium v doktorských studijních programech

Na konci listopadu se opět konala každoroční informační schůzka pro zájemce o doktorské studium, kam byli zváni všichni studenti i absolventi magisterského stupně studia.

Prorektor pro vědu a výzkum, pan prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., seznámil zúčastněné se zaměřením doktorského studia a představil jim možnosti, jež jim doktorské studium může nabídnout. Dále krátce pohovořil o konceptu a organizaci doktorských studijních programů včetně informací o přijímacím řízení.

Druhá část programu pak byla věnována dotazům studentů a uchazečů o doktorské studium.

 

Termín: čtvrtek 28. listopadu 2019, 14.00 – 15.00 hod.

Kde: zasedací místnost 169 Nová budova (nám. W. Churchilla 4, Praha 3)

 

Program:

14.00 – 14.20  Úvodní informace o doktorském studiu na VŠE – poslání a zaměření doktorského studia, přijímací řízení, pravidla a průběh studia

14:20 – 15:00  Zodpovídání dotazů účastníků

 

Zúčastnění:

  • prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum
  • Ing. Martina Sušánková, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu
  • Mgr. Sabina Zukalová, Oddělení vědy a výzkumu

 

Prezentace z informační schůzky