Informační schůzka pro zájemce o doktorské studium

Ve čtvrtek 30. listopadu 2017 se uskutečnila informační schůzka pro uchazeče o doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. I letos dorazilo velké množství zájemců, kteří zcela zaplnili zasedací místnost.

Všech 40 příchozích si tak vyslechlo úvodní slova pana prorektora pro vědu a výzkum, prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D., a následnou prezentaci vedoucí oddělení vědy a výzkumu, Ing. Martiny Sušánkové. Zúčastnění se dozvěděli základní informace o organizaci doktorského studia a přijímacího řízení.

S podrobnějšími informacemi o jednotlivých doktorských programech a oborech a informacemi o přijímacím řízení se zájemci mohli seznámit také ve fakultních listech a brožurách, které jim byly při příchodu nabídnuty.

Na závěr schůzky měli uchazeči prostor pro dotazy, což někteří využili a dozvěděli se např. podrobnější rozdíly mezi prezenční a kombinovanou formou studia, možnosti skloubení studia se zaměstnáním apod.

Doufáme, že jsme touto schůzkou pomohli potenciálním uchazečům s rozhodováním a že se můžeme těšit na nové cílevědomé studenty.

 

Prezentaci z informační schůzky naleznete zde.

Prohlédnout si můžete i fakultní listy s nejdůležitějšími informacemi.