Akreditované obory habilitačního a profesorského jmenovacího řízení na VŠE

Seznam oborů, ve kterých je VŠE oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Fakulta Obor Řízení Platnost do
Fakulta financí a účetnictví Finance h+j 12.08.2033
Účetnictví a finanční řízení h+j 14.11.2029
Fakulta mezinárodních vztahů Mezinárodní ekonomické vztahy h+j 14.11.2033
Obchodní právo h 18.10.2028
Mezinárodní politické vztahy h+j 04.10.2033
Fakulta podnikohospodářská Management a manažerská ekonomie h+j 29.04.2031
Fakulta informatiky a statistiky Ekonometrie a operační výzkum h+j 13.06.2033
Statistika h+j 13.06.2033
Aplikovaná informatika h+j 28.12.2027
Národohospodářská fakulta Ekonomie h 10.12.2024
Hospodářská politika h
j
09.04.2030
04.06.2025
Fakulta managementu Management h 10.12.2029

h = habilitační řízení
j = řízení ke jmenování profesorem