Nositelé Medaile Aloise Rašína

V roce 1999 byla na VŠE v Praze založena tradice udělování Medaile Aloise Rašína.
Touto medailí jsou oceňovány osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj VŠE v Praze nebo přispěly k rozvoji ekonomické vědy a vzdělanosti.

Rok udělení Jméno Instituce
1999 prof. Ing. dr.h.c. Juraj STERN, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě
1999 prof. Ing. Karol ZALAI, CSc. Ekonomická univerzita v Bratislavě
2000 dr. Bernd HALLIER EHI EuroHandelsinstitut e.v., Německo
2000 prof. Ing. dr.h.c. Radim VLČEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2000 Niels GOTTLIEB Academic Director of Denmark’s International Study Program – DIS
2001 dr. Arlyn R. RUBASH Professor of Bradley University, USA
2003 prof. Ing. RCDr. dr.h.c. Václav HOFFMANN, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2003 prof. JUDr. František VENCOVSKÝ Vysoká škola ekonomická v Praze
2003 Ing. Vratislav KULHÁNEK Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav
2006 prof. Ing. Dana KOVANICOVÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2007 prof. Ing. Jiří KOSTA, CSc., Dr. rer. pol. emeritní profesor Univerzity J. W. Goethe, Frankfurt nad Mohanem
2007 prof. Ing. Miloslav SYNEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2008 prof. Ing. Lenka PRAŽSKÁ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2008 prof. Ing. Vladimír PILNÝ, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2009 prof. Ing. Miroslav TUČEK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2010 prof. Ing. Vladimír NOVÁK, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2011 doc. Ing. Jaroslava DURČÁKOVÁ CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze
2013 Pierre LÉVY velvyslanec Francie v České republice