Emeritní profesoři

Čestný titul „emeritní profesor“ lze udělit profesorovi VŠE, který již není členem akademické obce a významně se zasloužil o rozvoj VŠE nebo její fakulty.

Titul „emeritní profesor“ uděluje na návrh vědecké rady fakulty rektor s předchozím souhlasem Vědecké rady VŠE. Podrobnosti jsou upraveny Jednacím řádem Vědecké rady VŠE.

Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze (ze dne 18. 7. 2017)

Emeritní profesor Fakulta Titul udělen s účinností od
prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. informatiky a statistiky                                   1. 12. 2014
prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc. financí a účetnictví            1. 7. 2017

prof. Ing. Roman Hušek, CSc.                      informatiky a statistiky                                                1. 4. 2019

  • Autor:
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: