Aktuality

Výzva k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020-2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské federativní republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vědeckotechnické spolupráci podepsané v Praze dne 2. listopadu 1990, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-německých výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-německých projektů s dobou řešení 2020 – […]

Možnost ubytování na Hlávkově koleji 2019/2020

V souladu s nadační listinou poskytne i v roce 2019/2020 nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových částečnou úhradu kolejného vynikajícím studentům pražských vysokých škol ubytovaným v Hlávkově koleji. Zájemci z řad studentů doktorského studia nebo mladých akademických či vědeckých pracovníků a studentů bakalářských a magisterských studijních programů, kteří dosahují výborných studijních nebo vědeckých a pedagogických […]

Výzva k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020 – 2021

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu, podepsanou ve Vídni dne 21. listopadu 2008, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2020–2021. Text výzvy: Výzva k podávání společných česko-rakouských výzkumných projektů […]

Call for the 2019 French Embassy Scientific awards in Social and Human Sciences

French Institute in Prague is pleased to inform you that the call for applications to the 2019 Scientific awards of the Embassy of France in the Czech Republic in the field of Social and Human Sciences is launched. This year will be a special edition as we are celebrating the 25th anniversary of our scientific […]

GA ČR – vyhlášení veřejných soutěží na rok 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže na podporu projektů s předpokládaným počátkem řešení v roce 2020. Termín pro podání návrhů na OVV (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz, IB 317) je pátek 29. března 2019. Standardní projekt Juniorské projekty Mezinárodní projekty EXPRO projekty Seminář pro uchazeče k soutěžím se koná v Praze na VŠE ve […]

GESIS Summer School in Survey Methodology

The Summer School 2019 will be held from 1 to 23 August at GESIS Cologne, Germany. 16 courses are scheduled, among them 4 short courses and 12 one-week courses. New to the program are courses on “Questionnaires for Cross Cultural Surveys” and “Pretesting”. The courses “Mathematical Tools for Social Scientists” and “Factorial Survey Design” return […]

GA ČR ZVE NA SEMINÁŘ PRO UCHAZEČE K SOUTĚŽÍM S POČÁTKEM ŘEŠENÍ V ROCE 2020

GA ČR zve na semináře do Prahy, Brna a Plzně Cílem tohoto semináře je seznámit pracovníky grantových oddělení, uchazeče o granty i navrhovatele projektů s pravidly GA ČR platnými podle zadávacích dokumentací veřejných soutěží na podporu grantových projektů základního výzkumu vyhlašovaných v roce 2019 a s počátkem řešení v roce 2020 a poskytnout praktické informace, které uchazeči mohou využít […]

Pozvánka na mezinárodní konferenci SCIENTIA IUVENTA 2019

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, srdečne Vás pozývame na medzinárodnú konferenciu Scientia Iuventa 2019. Uskutoční sa už 14. ročník medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorú organizuje Centrum rozvoja doktorandov v spolupráci s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výstupom z konferencie bude zborník abstraktov s prideleným ISBN a možnosť prioritného publikovania v nasledujúcich vedeckých časopisoch: Statistika, Acta aerarii publici a Ekonomika a spoločnosť. Konferencia […]

Grantové a stipendijní programy pro česko-bavorskou spolupráci VŠ v roce 2019

Stipendijní programy BTHA: Stipendia na letní školy a kurzy němčiny na vysokých školách v Bavorsku Stipendium zahrnuje poplatek za kurz (v plné výši vč. volitelných modulů, exkurzí atp.) pro studenta, pedagoga nebo vědce veřejné vysoké školy v ČR při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále lze v odůvodněných případech poskytnout příspěvek na ubytování ve […]

GA ČR zveřejnil výzvu k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Skupina grantových projektů mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“) Rakouská agentura pro vědu / Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) a Grantová agentura České republiky (GA ČR) vyhlašují společnou výzvu na podávání bilaterálních rakousko-českých projektů základního výzkumu. Společný mezinárodní projekt musí vykazovat prvky opodstatněné spolupráce mezi oběma týmy, přidanou vědeckou hodnotu společného výzkumu, vědecká práce obou výzkumných […]

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: