Hodnocení výsledků řešení projektů IGS v r. 2018

  • Fakulta financí a účetnictví
  • Fakulta mezinárodních vztahů
  • Fakulta podnikohospodářská
  • Fakulta informatiky a statistiky
  • Národohospodářská fakulta
  • Fakulta managementu