Hodnocení výsledků řešení projektů IGS v roce 2017

  • Fakulta financí a účetnictví
  • Fakulta mezinárodních vztahů
  • Fakulta podnikohospodářská
  • Fakulta informatiky a statistiky
  • Fakulta národohospodářská
  • Fakulta managementu