Karta projektu

Karta projektu musí být podepsaná jak navrhovatelem, tak děkanem či proděkanem fakulty pro vědu a výzkum a odevzdána na OVV s každým podaným návrhem do veřejné soutěže.