Výzva k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů

V souladu s Dohodou mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy výzvu k podávání návrhů společných česko-ukrajinských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

Cílem je napomáhat navazování kontaktů a rozvoji spolupráce mezi institucemi působícími v oblasti výzkumu a vývoje v partnerských státech, a to formou podpory mobility výzkumných pracovníků spolupracujících na řešení mezinárodních výzkumných projektů.

Termín pro podávání návrhů: 2. 3. - 30. 4. 2018

Více informací ve Výzvě k podávání návrhů.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague