24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výzva k nominacím na kandidáty hodnoticích panelů GA ČR

Související stránky

3.10.2016 30.11.2016

Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů na kandidáty do hodnoticích panelů GA ČR. Panely jsou velmi významným poradním orgánem předsednictva GA ČR a hrají klíčovou roli v hodnoticím procesu návrhů projektů, během kontroly úrovně běžících grantových projektů a také při hodnocení výstupů ukončených grantových projektů.

Podrobnou výzvu k nominacím na kandidáty do hodnoticích panelů, formulář návrhového listu kandidáta a popis náplně jednotlivých hodnoticích panelů naleznete ke stažení níže.

Termín pro dodání nominace kandidátek a kandidátů na OVV je stanoven na 14. listopadu 2016 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, email ivana.hronova@vse.cz, IB317).

Funkční období jmenovaných členů začíná 1. dubna 2017.