Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

Na webových stránkách MŠMT byla dne 30. 6. 2017 zveřejněna Výzva č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků spolu s Pravidly pro žadatele a příjemce - specifická část.

Plánované ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 1. prosince 2017.

Více informací na webové stránce výzvy.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague