Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Na webových stránkách MŠMT byla dne 11. 7. 2017 zveřejněna Výzva č. 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce spolu s Pravidly pro žadatele a příjemce - specifická část.

Plánované ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 15. listopadu 2017.

Více informací na webové stránce výzvy.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague