Volná místa doktorandů pro ak. rok 2022/2023

Vysoká škola ekonomická v Praze vypisuje pro akademický rok 2022/2023 místa doktorandů pro doktorské studijní programy:

 

na Fakultě financí a účetnictví:

Studijní program:

prezenční forma: kombinovaná forma:
– Finance* 30 míst 10 míst
– Účetnictví a finanční řízení podniku* 30 míst 10 míst

 

na Fakultě mezinárodních vztahů:

Studijní program:

– Mezinárodní ekonomické vztahy* 6 míst 11 míst
– Mezinárodní studia a diplomacie* 4 místa 2 místa
– Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 2 místa 4 místa

 

na Fakultě podnikohospodářské:

Management a manažerská ekonomie* 18 míst 9 míst

 

na Fakultě informatiky a statistiky:

Studijní programy:

– Aplikovaná informatika* 14 míst 6 míst
– Ekonometrie a operační výzkum* 5 míst 5 míst
– Statistika* 12 míst 6 míst

 

na Národohospodářské fakultě:

Studijní programy:

– Ekonomická teorie 15-20 míst pro všechny programy dohromady
– Hospodářská politika
– Vývoj hospodářství a hospodářských politik ve 20. a 21. století
– Regionální rozvoj

 

na Fakultě managementu (studium i přijímací zkoušky realizovány v Jindřichově Hradci):

Studijní program:

– Management* 5 míst 2 místa

 

Programy označené hvězdičkou jsou akreditovány i v anglickém jazyce.

Informace o přijímací zkoušce získáte u referentek pro doktorské studium příslušných fakult VŠE a na webových stránkách školy.

 

Do 31. května 2022 je nutné podat Elektronickou přihlášku ke studiu na VŠE, zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením. Pro zařazení studenta do programu je třeba dodat na danou fakultu Dodatek k přihlášce s Prohlášením o předchozích a souběžných studiích od 1. 1.1999.

Přijímací zkoušky se konají 16. června 2022. Účast na náhradním termínu je možná pouze po předložení zdůvodněné žádosti. Termín konání náhradní zkoušky je 15. září 2022 (neplatí pro FPH).

 

Podrobnější informace poskytne:

Mgr. S. Zukalová – e-mail: sabina.zukalova@vse.cz, tel. 224095733, č. m. 317, v budově IB, Oddělení vědy a výzkumu VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3.

Tato informace byla zveřejněna dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů ve veřejné části webových stránek školy dne 4. listopadu 2021.