TA ČR zveřejnil výzvu GENDER-NET Plus Joint Call 2017

Prostřednictvím TA ČR je možné podávat projekty do společné mezinárodní výzvy GENDER-NET Plus Joint Call 2017 v rámci schématu ERA-NET Cofund.

Výzva se tematicky zaměřuje na projekty, které zohledňují v obsahu výzkumu genderovou dimenzi - projekty integrující poznatky z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (socio-kulturní faktory) do praxe. Technologická agentura ČR podpoří v nejúspěšnějších projektech české subjekty mezinárodních konsorcií v celkové výši 740 700 €. Podmínkou je zaměření projektů na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj. Nejvyšší povolená míra podpory pro tuto výzvu je 85 % na českou část projektu. Termín pro příjem zkrácené verze návrhů projektů (tzv. pre-proposals) je 1. března 2018 (17:00 CET).

Termín pro odevzdání návrhů na OVV je 19. 2. 2018 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz)

Více informací k tématům naleznete v dokumentu Announcement of Opportunity - Call Topics

Všechny potřebné informace pro zapojení se do výzvy naleznete v dokumentu Vše o výzvě GENDER-NET Plus Call 2017.

Na informační seminář s názvem „Mezinárodní výzva Gender-Net Plus Call 2017, její pravidla a fungování", který pořádá Technologická agentura ČR dne 30. ledna 2018, je třeba se registrovat.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague