24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR vyhlásila 1. VEŘEJNOU ZAKÁZKU v novém programu BETA2

Související stránky

3.10.2016 21.11.2016

Technologická agentura ČR vyhlásila veřejnou zakázku s názvem „Návrh perspektiv výzkumu reagujícího na důsledky tzv. čtvrté průmyslové revoluce (Společnost 4.0) – Etapa 2.“ Jde o první veřejnou zakázku vyhlášenou v nově schváleném programu BETA2.

Předpokládanou hodnotou se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou otevřeným řízením. Realizace projektu bude stejně jako u první etapy řešena rámcovou smlouvou, která bude uzavřena min. se 3 účastníky, následně budou vyhlašovány tzv. minitendry na jednotlivé oblasti Společnosti 4.0. Doba řešení je maximálně 24 měsíců a předpokládá se v letech 2017 - 2018.

Termín pro podání nabídek na uzavření rámcové smlouvy je stanovena do 16.11. 2016 na OVV (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, email ivana.hronova@vse.cz). Zadávací dokumentace vč. všech dalších příloh je zveřejněna na profilu zadavatele ZDE.