24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR vyhlásil druhou veřejnou soutěž programu GAMA, podprogramu 1

Související stránky

27.1.2015 15.4.2015

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. února 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky za účelem naplňování cílů programu GAMA.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech v tomto článku.

Soutěžní lhůta začíná dnem 27. 2. 2015 a končí dnem 15. 4. 2015. Termín pro odevzdání návrhů na OVV (Ing. Ivana Hronová, IB317, l. 5775) je 1.4.2015.

Informační seminář ke druhé veřejné soutěži programu GAMA se v Praze koná 16.3.2015 - zájemci se musí registrovat.