Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR vyhlásil 3. veřejnou soutěž EPSILON

Související stránky

6.4.2017 17.5.2017

Technologická agentura České republiky vyhlásila třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji  pro Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON.

Očekávají se návrhy projektů zaměřené mimo jiné na definované prioritní výzkumné cíle relevantních rezortů a dále např. na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

TA ČR upozorňuje, že v roce 2017 vyhlásí také 1. veřejnou soutěž programu THÉTA, která je zaměřena na podporu projektů z oblasti energetiky. Vzhledem k této skutečnosti je výčet cílů Národních priorit orientovaného výzkumu z prioritní oblasti Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů pro 3. veřejnou soutěž programu EPSILON zúžen.

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA, který nahradí stávající informační systém Patriot. Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz.

Návrhy lze odevzdávat na OVV do 10. 5. 2017 (Ing. Ivana Hronová, IB317, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz)

Videozáznam a prezentace ze semináře k soutěži EPSILON naleznete zde.