24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR vyhlásil 1. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji programu Národní centra kompetence 1

Související stránky

28.2.2018 31.5.2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Národní centra kompetence 1.

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Termín pro odevzdání návrhů na OVV je 21. 5. 2018 (Ing. Ivana Hronová, IB317, l. 5775, ivana.hronova@vse.cz).

Výzkumná témata definovaná výzkumnou radou TA ČR (uchazeč zvolí 1 - 11 témat)
Hlavní výzkumné téma NCK:
Biomedicína
Biotechnologie a kvalifikovaná chemie
Dopady globálních změn na ČR a ekologický průmysl
Doprava a Smart City
Letecká a kosmická technika
Moderní energetika
Optika a optoelektronika
Pokročilé materiály a nanotechnologie
Robotika, informatika a kybernetika pro společnost 4.0
Společenské dopady technologických změn
Strojírenství pro 21. století

Seminář k 1. veřejné soutěži programu Národní centra kompetence se bude konat v sídle Technologické agentury ČR (Evropská 1692/37, 160 00 Praha) v místnosti č. 043 10. dubna 2018 od 14:00 hod.

Uchazeči se na semináři podrobně seznámí zejména s koncepcí programu Národní centra kompetence 1, se zaměřením a s podmínkami veřejné soutěže, se strukturou návrhu projektu (přihláškou) a se způsobem a kritérii hodnocení. Uchazečům budou sděleny informace, které jim pomohou při vyplnění návrhu projektu a jeho odeslání do veřejné soutěže.

Seminář bude vysílán živě s možností on-line chatu pro Vaše případné dotazy k této veřejné soutěži. V den konání semináře bude na webových stránkách www.tacr.cz zveřejněn odkaz na živé vysílání.

Formulář pro registraci ZDE