Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR – vyhlášena 1. veřejná soutěž THÉTA

Související stránky

2.11.2017 9.1.2018

Technologická agentura České republiky vyhlásila 31. října 2017 první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Cílem programu je prostřednictvím výstupů, výsledků a dopadů z podpořených projektů přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

  • podporu projektů ve veřejném zájmu,
  • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
  • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Termín pro odevzdání návrhů na OVV je pátek 22. prosince 2017 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, email ivana.hronova@vse.cz, IB317).

TA ČR pořádá seminář k 1. veřejné soutěži programu THÉTA, který se uskuteční 14. listopadu 2017 v Praze - Kancelář TA ČR, Evropská 1692/37, 160 00 Praha 6, zasedací místnost č. 043 od 10:00 -12:00 hodin.