24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR vyhlásí 2. veřejnou soutěž programu ÉTA

Související stránky

24.4.2018 15.6.2018

9. 5. 2018 vyhlásí Technologická agentura ČR  2. veřejná soutěž programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Program podpoří zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny. V rámci programu budou podpořeny projekty, které jsou zaměřeny na jeden nebo více níže uvedených aspektů:

  • využívají přínosů multidisciplinárních přístupů,
  • propojují výzkum technického a netechnického charakteru,
  • vytěžují potenciál výstupů základního výzkumu k aplikacím.

Do 2. veřejné soutěže jsou připraveny změny některých parametrů oproti 1. veřejné soutěž.

Seminář k vyhlášenému programu se uskuteční v pondělí 14. května 2018 v Opero, Salvátorská 931/8, Praha 1. Na seminář je třeba se registrovat. TA ČR přichází s novým konceptem pro komunikaci mezi Technologickou agenturou ČR a stávajícími i budoucími řešitelskými týmy. Akce nese název #TACRship ÉTA a má za cíl propojit zájemkyně a zájemce o účast ve 2. veřejné soutěži a poskytnout inspiraci a informace k podávání návrhů projektů do veřejné soutěže.

Program seminářem ke 2. veřejné soutěži programu ÉTA začne ve 13:00 , seminář bude živě vysílán prostřednictvím kanálu YouTube (odkaz bude zveřejněn před zahájením vysílání na webových stránkách TA ČR). Po semináři se představí několik úspěšných projektů z 1. veřejné soutěže programu ÉTA a do panelové diskuse budou pozváni i zástupkyně a zástupci několika aplikačních garantů.