Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR – vyhlášení 2. veřejné soutěže programu Delta

Související stránky

15.7.2015 08:00

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. července 2015 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA (dále jen Program), a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací.

Předmětem této veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu nebo experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Technologické agentury České republiky (dále jen poskytovatel) za účelem naplňování cílů programu DELTA.

Programu DELTA se musí účastnit vždy minimálně jeden uchazeč ze země, v níž sídlí partnerská agentura a minimálně jeden uchazeč z České republiky, který je podnikem. Výzkumná organizace z České republiky splňující definici výzkumné organizace dle čl. 2.2 Rámce Společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací – Úřední věstník Evropské unie C 323, 30. 12. 2006 může být uchazečem o podporu pouze v případě, že je mezi dalšími účastníky projektu minimálně jeden podnik z České republiky. Z prostředků státního rozpočtu České republiky mohou být prostřednictvím TA ČR hrazeny pouze náklady uchazečů z České republiky.

Veřejná soutěž bude zaměřená na spolupráci se zahraničními partnery, kteří mají sídlo v čínských lokalitách Ťiang-su (Jiangsu), Če-ťiang (Zhejiang), S'-čchuan (Sichuan) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a souvisejících dokumentech.

Soutěžní lhůta začíná dnem 14. 7. 2015 a končí dnem 30. 9. 2015.

Termín pro odevdzání návrhů na OVV je 21. 9. 2015 (Ing. Ivana Hronová, l. 5775, email ivana.hronova@vse.cz, místnost IB317).