24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
TA ČR – první veřejná soutěž ZÉTA

Související stránky

3.1.2017 30.4.2017
Technologická agentura ČR (TA ČR) na webových stránkách informovala, že 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA bude vyhlášena dne 29. 3. 2017.Více informací k vyhlašované 1. veřejné soutěži programu ZÉTA , jakož i k soutěžní lhůtě a podmínkám veřejné soutěže, bude uvedeno v Zadávací dokumentaci, která bude zveřejněna v den vyhlášení. Struktura elektronického návrhu projektu, stejně jako podmínky pro jeho podání, budou zveřejněny v den vyhlášení veřejné soutěže.

TA ČR pořádá k tomuto novému programu v Praze a v Brně informační semináře.

Akce jsou určeny jak pro studentky a studenty a mladé výzkumné pracovnice a pracovníky, tak pro zástupce podniků a výzkumných organizací.

Na semináři se seznámíte s vizí a s cíli programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat úspěšný návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o složení řešitelského týmu, věkových hranicích nebo o způsobu hodnocení návrhů projektů apod.

Semináře se uskuteční 13. února 2017 v Praze v sídle TA ČR - Evropská 1692/37 160 00 Praha 6, místnost č. 043 od 10 hod. a 2. března 2017 v Brně na BVV od 10h.

Na semináře je třeba se registrovat (Praha, Brno).