Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2017 – oceněné diplomové práce

Související stránky

Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2017 - jarní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Barbora Koutná
Název práce: Kvalita úvěrového portfolia mikrofinančních institucí
Vedoucí práce: Ing. Pavel Zetek, Ph.D.
Autor: Lucie Poulová
Název práce: Kapitálová struktura českých akciových společností a její determinanty
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Autor: Marek Zváč
Název práce: Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Vedoucí práce: Ing. Milan Fičura
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Anežka Bayerová
Název práce: Expertní kapacity českých politických stran: případová studie obranné politiky
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
Autor: Jana Horáková
Název práce: Inovační systém Francie
Vedoucí práce: Mgr. Jana Vlčková, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Tomáš Herda
Název práce: Controllingová studie
Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Mikovcová, Ph.D.
Autor: Jarmila Kudelová
Název práce: Analýza vybraných výzev při vývozu rychloobrátkového zboží z Mexika a návrh dílčí optimalizace
Vedoucí práce: Ing. Petr Kolář, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Mike Annau
Název práce: Hypermedia APIs and their use for enhancing integration of IT services
Vedoucí práce: Ing. Michal Šebesta
Autor: Jan Krpálek
Název práce: Data-Snooping Biases in Backtesting
Vedoucí práce: Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
Autor: Jan Žítek
Název práce: Využití vícekriteriálního lineárního programování pro přípravu rozvrhu střední školy
Vedoucí práce: Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Milan Bednář
Název práce: Perspektivy Transatlantického obchodního a investičního partnerství: výhody a možná rizika
Vedoucí práce: Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Autor: Matěj Volf
Název práce: Byly devizové intervence ČNB od roku 2013 nezbytností?
Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Autor: Adéla Zubíková
Název práce: Prokletí nebo požehnání: přírodní zdroje a ekonomický růst -- komparace vývoje Botswany, Nigérie, Norska a Kanady na počátku 21. století
Vedoucí práce: doc. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2017 - letní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Kateřina Krejčí
Název práce: Odhad rizikově neutrálních pravděpodobnostních hustot z cen opcí
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Autor: Ondřej Škvor
Název práce: Cenové bubliny na trzích nemovitostí
Vedoucí práce: Ing. Naďa Bláhová, Ph.D.
Autor: Tamara Ajrapetova, MSc
Název práce: Asset Pricing in Emerging Markets
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Witzany. Ph.D.
Autor: Gabija Kaikaryte
Název práce: Working capital management`s effect on profitability
Vedoucí práce: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Adéla Dítětová
Název práce: Dvacet pět let financování politických stran v České republice
Vedoucí práce: Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Autor: Veronika Maturová
Název práce: Dohody narušující hospodářskou soutěž v oblasti zadávání veřejných zakázek.
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Autor: Dominik Proch
Název práce: Perspektivy zahraničního obchodu ČR s Indií a formy jeho podpory
Vedoucí práce: doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., MBA
Autor: Adam Branný
Název práce: Marketingová simulace a její využití v praxi na příkladu fiktivního trhu
Vedoucí práce: Ing. Martin Machek, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Matej Černý
Název práce: Vplyv aktuálnych trendov v stravovaní na chovanie spotrebiteľov v Českej republike v marketingu
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Autor: Martin Šmejkal
Název práce: Vliv daňových sazeb na daňové příjmy státu - modelace Lafferovy křivky
Vedoucí práce: prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.
Autor: Barbora Bulantová
Název práce: Segmentace trhu pracích prostředků
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Michal Hakala
Název práce: Modely úrokových měr - praktické aspekty
Vedoucí práce: RNDr. Martin Janeček, Ph.D.
Autor: Lucie Pokorná
Název práce: Vydávání multiplatformní aplikace v aplikačních obchodech App Store a Google Play
Vedoucí práce: Ing. Jana Fortinová
Autor: Ludmila Šejvlová
Název práce: Porovnání přístupů ke generování umělých dat
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Autor: Petra Zýková
Název práce: Scoring rules -- pokročilé hlasovací systémy s pořadím kandidátů
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Národohospodářská fakulta
Autor: Petra Kubíčková
Název práce: Analýza vlivu imigrace na nezaměstnanost v České republice
Vedoucí práce: doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Michal Čvanda
Název práce: Sociální komunita v sociálních sítích na internetu
Vedoucí práce: Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
Autor: Lukáš Polena
Název práce: Manažerské rozhodování o udržitelném rozvoji dopravy ve vybraném regionu
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Černý, DrSc., dr. H. c.
Autor: Matúš Javor
Název práce: Psychologické fenomény v behaviorální ekonomii
Vedoucí práce: Ing. Martin Musil, Ph.D.
Autor: Martina Korecká
Název práce: Faktory ovlivňující kupní chování spotřebitele
Vedoucí práce: Ing. Taťána Hajdíková, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2017 – podzimní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Milan Szabo
Název práce: Two Essays on Build-ups of Systemic Risk
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Autor: Petr Soukup
Název práce: Analýza výdajů státního rozpočtu v letech 1993-2014
Vedoucí práce: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Jakub Daněk
Název práce: Trilema měnové politiky TCMB v kontextu hospodářského a politického vývoje Turecka
Vedoucí práce: Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
Autor: Markéta Lemermanová
Název práce: Latentní komparativní výhody jako zdroj ekonomického růstu a rozvoje v případě Toga a Beninu
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Adéla Widholmová
Název práce: Faktory ovlivňující finanční gramotnost středoškolských studentů v ČR
Vedoucí práce: doc. Ing. Jindřich Špička, Ph.D.
Autor: Daria Hvizdalova
Název práce: Growth strategy for family-owned businesses. The case of JHV-Engineering s.r.o.
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Tereza Burianová
Název práce: Rozvoj zbrojního průmyslu v Československu ve 30. letech 20. stol. a jeho význam pro nacistickou ekonomiku během 2. svět. války
Vedoucí práce: PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.
Autor: Marek Korejs
Název práce: Analýza dopadu politiky "Chavismo" na ekonomický a společenský vývoj ve Venezuele v letech 1999 - 2016.
Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Autor: Michal Mareš
Název práce: Indikátory finančních krizí v zemích EU
Vedoucí práce: Ing. Martin Slaný, Ph.D.