Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2017 – oceněné bakalářské práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Karpišová Iveta
Název práce: Multifactor Asset Pricing Models – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Fučík
Autor: Bc. Behúnová Kateřina
Název práce: Nulové úrokové sazby z pohledu ekonomické teorie
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Hába, MIM
Autor: Bc. Staňková Tereza
Název práce: Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace.
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Frýd
Autor: Bc. Ševčík Martin
Název práce: Dynamic conditional correlation models and their application to portfolio risk mitigation
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Frýd
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Česenková Adéla
Název práce: Ideové zdroje československé zahraniční politiky po r. 1989 - nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.
Autor: Bc. Stelzigová Tereza
Název práce: Strategické aliance a jejich role v České republice
Vedoucí práce: Ing. Iveta Němečková, Ph.D.
Autor: Bc. Pham Tuan Tomáš
Název práce: Význam suverénních fondů v ekonomice - případ singapurského Temaseku
Vedoucí práce: Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
Autor: Bc. Linh Phuong Dang
Název práce: Založení e-shopu v oblasti módního oblečení
Vedoucí práce: Ing. Elvíra Čermáková
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Bobrytskyy Serhiy
Název práce: Applying Lean in Hypermarkets – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Felipe Martinez, Ph.D.
Autor: Bc. Buchtová Kristýna
Název práce: Budování věrnostního programu značky Jelení šperky
Vedoucí práce: Ing. Daniela Kolouchová
Autor: Bc. Lexová Johana
Název práce: Možnosti revitalizace památkové zóny Buďánka
Vedoucí práce: Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.
Autor: Bc. Řezníček Daniel
Název práce: Vliv psychologických cen na nákupní chování spotřebitelů na trhu drogistického zboží do 100 Kč
Vedoucí práce: Ing. Markéta Procházková, Ph.D.
Autoři: Bc. Slúka Aleš
Název práce: Analýza crowdfundingu v ČR, SR a v USA, na príklade porovnania podobných typov kampaníVedoucí práce: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Zimová Lucie
Název práce: Využití kontejnerového dopravního problému při plánování rozvozu betonu  – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Autor: Bc. Hrubanová Magdalena
Název práce: Vývoj pojistného trhu v ČR po roce 2004 v kontextu makroekonomických ukazatelů
Vedoucí práce: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Autor: Bc. Nebesová Anna
Název práce: Program pro grafické zobrazení řešení v úlohách lineárního programování
Vedoucí práce: Mgr. Jana Sekničková, Ph.D.Autor: Bc. Těšínský Jiří
Název práce: Rezervování v neživotním pojištění
Vedoucí práce: Mgr. Michal GerthoferAutor: Bc. Vaculová Kateřina
Název práce: Internet věcí - infrastruktura chytrých domů
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Luc
Národohospodářská fakulta
Autor: Bc. Pešek Jakub
Název práce: Far from Integration: An Example of Disunity in the EU Social Policy - Parental Leave (2016)  –  nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Petr Brabec
Autor: Bc. Helekal Michal
Název práce: Dlouhodobá nezaměstnanost v Praze v roce 2017
Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Autor: Bc. Jiřík Jan
Název práce: Ekonomicko-sociální důsledky odsunu německého obyvatelstva na oblast jižních Čech v letech 1945-1955
Vedoucí práce: Ing. Klára Fabianková, Ph.D.Autor: Bc. Kubíčková Iveta
Název práce: Mobilita pracovní síly občanů České republiky v rámci zemí Evropské unie v roce 2016
Vedoucí práce: Mgr. Vladimír BarákAutor: Bc. Kučera Tomáš
Název práce: Cognitive Bias Mitigation: How to make business decision-making more rational?Vedoucí práce: PhDr. Lubomír Cingl, Ph.D.Autor: Bc. Kulhánek Oskar
Název práce: Komparace pojištění v nezaměstnanosti v Československu a Velké Británii mezi dvěma světovými válkami
Vedoucí práce: Ing. Petr Chalupecký

Autor: Bc. Vaindl Luboš
Název práce: Determinanty výše mezd na českém trhu práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.

Autor: Bc. Veselý Lukáš
Název práce: Fiskální pravidla ve vybraných zemích EU v letech 2004-2015: rozumná metoda pro konsolidaci veřejných rozpočtů nebo módní výstřelek politiků?
Vedoucí práce: Ing. Ivo Strejček

Fakulta managementu
Autor: Bc. Žarnayová Klaudia
Název práce: Analýza marketingové komunikace obchodních řetězců na českém televizním trhu  – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Daria Gunina
Autor: Bc. Rod Martin
Název práce: Využití bayesovských sítí v manažerské praxi
Vedoucí práce: Ing. Lucie Váchová
Autor: Bc. Pitour Vojtěch
Název práce: Analýza a zhodnocení investiční činnosti vybraných obcí
Vedoucí práce: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.Autor: Bc. Bednářová Monika
Název práce: Emoční charakteristiky osobnosti a jejich vliv na vybrané aspekty komunikace v organizaci
Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.