Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2016 – Oceněné seminární práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
 
 
Autor: Bc. Benešová Veronika
Název práce: Hodnocení návratnosti investic do ekonomického vysokoškolského vzdělání

nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Maatyová, Ph.D.
 
Autor: Bc. Hatyláková Lenka
Název práce: IFRS 8 - Provozní segmenty
Vedoucí práce: doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
 
Autor: Bc. Helcl Jan
Název práce: Prostorové šetření rentability evropských společností za rok 2013
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.
 
 
Fakulta mezinárodních vztahů
 
 
Autoři: Bc. Mikolajová Kamila, Bc. Jakšová Karolína, Bc. Pak Alena, Bc. Pielesz Rostislav                  
Název práce: Integrated Marketing Communication Plan for FUTURO Braces and Supports -

nejlepší fakultní práce

Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
 
Autoři: Ing. Ježková Barbora, Ing. Jedlička Michal, Mahler Felix, Bc. Sojková Petra
Název práce: 3M™ Cavilon™ New Market Potential in Outpatient Care
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
 
Autor:   Bc. Král Ondřej
Název práce: Protideflační politika a opatření: příklady Japonska, USA a eurozóny
Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

 

Autoři: Bc. Maturkanič Michal                      
Název práce: Hospodárska situácia a podnikatel’ské prostredie v Taliansku
Vedoucí práce: Ing. Josef Bič, Ph.D.

Autoři: Bc. Švec Jan 
Název práce: Lokální demokracie: případ Čínské lidové republiky
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
 
 
Fakulta podnikohospodářská
 
 
Autoři:  Ing. Burian Vladislav, Bc. Honc Adam
Název práce: Riziková analýza v @Risk – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
 
 
Fakulta informatiky a statistiky
 
 
Autor: Bc. Harňáková Soňa
Název práce: Trendy a inovace ve vzdělávání – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.
 
Autoři: Bc. Znamenáček Jan
Název práce: Využití a vliv digitálních nástrojů na studenty
Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.