Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2016 – oceněné diplomové práce

Související stránky

Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2016 - jarní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Matej Čamaj
Název práce: Market Making Trading Strategy
Vedoucí práce: Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.
Autor: Karolína Hrušková
Název práce: Financování rozpočtových deficitů v eurozóně
Vedoucí práce: prof. Ing. Vratislav Izák, CSc.
Autor: Lucie Lacková
Název práce: Hodnocení výkonnosti systému DPH v zemích EU
Vedoucí práce: Ing. Hana Zídková, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Jakub Blumtritt
Název práce: Dopad devizových intervencí ČNB na zahraniční obchod ČR
Vedoucí práce: Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
Autor: Michaela Rojová
Název práce: Preference studentů v cestovním ruchu - marketingová analýza
Vedoucí práce: Ing. Liběna Jarolímková, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Tomáš Hanzal
Název práce: Modeling Events on the Semantic Web
Vedoucí práce: doc. Ing. Vojtěch Svátek, Dr.
Autor: Martin Prokop
Název práce: Responzivní design a jeho využití při procesu tvorby webu
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Tomáš Sigmund, Ph.D.
Autor: Václav Sládek
Název práce: Analýza vlastností robustních odhadů
Vedoucí práce: doc. Ing. Diana Bílková, Dr.
Národohospodářská fakulta
Autor: David Gerneš
Název práce: Analýza současného stavu financování sportu z veřejných rozpočtů v ČR a možnosti dalšího rozvoje
Vedoucí práce: Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková, Ph.D.
Autor: Josef Klement
Název práce: Vývoj islandského národního hospodářství v období 1994 - 2013
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, Ph.D.
Autor: Kateřina Tomková
Název práce: Závisí ekonomická výkonnost od roku 2000 v ČR a ve vybraných státech EU na úrovni systému dohledu nad finančním trhem?
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2016 - letní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Nikola Hemrová
Název práce: Ekonomické faktory ovlivňující popularitu vlády
Vedoucí práce: prof. Ing. Jan Pavel. Ph.D.
Autor: Karolína Puchernová
Název práce: Komparace korporátní daně v České republice, Slovenské republice a ve Velké Británii v návaznosti na účetnictví
Vedoucí práce: prof. Ing. Libuše Müllerová, CSc.
Autor: Petr Sedláček
Název práce: Analýza dopadů nových pravidel IFRS / US GAAP pro leasingy
Vedoucí práce: Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Michal Jedlička
Název práce: Analýza marketingové komunikace na bankovním trhu a segmentace spotřebitelů v ČR
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
Autor: Michal Prokop
Název práce: The Role of Munich Analogy in United States Foreign Policy and Latin America´s Cold War
Vedoucí práce: Ing. Jan Martin Rolenc
Autor: Klára Vítková
Název práce: Náhrada nemajetkové újmy v ČR a SRN
Vedoucí práce: doc. JUDr. Zbyněk Švarc, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Marja Hodžić
Název práce: Analýza současného stavu projektového řízení v České republice
Vedoucí práce: Ing. Helena Hrůzová, CSc.
Autor: Robert Kalaš
Název práce: Increasing the Effectiveness of Crowdfunding Campaigns
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.
Autor: Iveta Mužíková
Název práce: Koncepce identity značky v České republice
Vedoucí práce: Ing. Martin Machek, Ph.D.
Autor: Martina Sotáková
Název práce: Efektivita podprahové reklamy
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Ondřej Bark
Název práce: Analýza trasování a vytíženosti manipulantů v lisovací hale
Vedoucí práce: Ing. Adam Borovička, Ph.D
Autor: Jan Fojtík
Název práce: Metody hodnocení produktů životního pojištění
Vedoucí práce: RNDr. Martin Janeček, Ph.D.
Autor: Ondřej Koch
Název práce: The Role of Assurance within Project Management Standards
Vedoucí práce: Ing. Václav Oškrdal, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Tomáš Frommel
Název práce: A Contribution to the Austrian Business Cycle Theory: Uncertainty and Price Expectations
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Autor: Štěpán Křeček
Název práce: Komparace vývoje veřejných rozpočtů v jednotlivých politických cyklech od vzniku České republiky do roku 2015
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Autor: Beate Myslivečková
Název práce: Implementace služebního zákona v praxi
Vedoucí práce: JUDr. Miloš Matula, CSc.
Autor: Katarína Šebestová
Název práce: Pohledávky státu: jeden z největších problémů fiskální politiky v České republice v letech 2000 - 2014
Vedoucí práce: doc. Ing. Karel Zeman, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Nina Petrovová
Název práce: Postoje a hodnoty v rôznych kultúrnych prostrediach
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Autor: Filip Trešl
Název práce: Transparentnost správy a řízení podniků v České republice
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.
Autor: Lukáš Maule
Název práce: Informační toky projektového řízení zakázkové výroby v kooperaci dvou firem
Vedoucí práce: Ing. Jiří Přibil, Ph.D.
Autor: Eva Vilémová
Název práce: Rozdíly ve vnímání vizuálních podnětů mezi pohlavími: využití eye-trackingu v hodnocení dopadů marketingové komunikace
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2016 – podzimní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: David Hlinšťák
Název práce: Construction of a Market-Neutral ETF Portfolio: A Relative-Value Based Approach
Vedoucí práce: doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D.
Autor: Vojtěch Fučík
Název práce: Principal component analysis in Finance
Vedoucí práce: Ing. Marek Kolman
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Michal Ambler
Název práce: Jihoafrická republika: ekonomický rozvoj v prostředí post-apartheidní společnosti
Vedoucí práce: Ing. Tereza De Castro, Ph.D.
Autor: Taisia Nistorenco
Název práce: Regulace finančních trhů v mezinárodních souvislostech
Vedoucí práce: Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Jan Krempl
Název práce: Vliv pracovní spokojenosti na fluktuaci zaměstnanců
Vedoucí práce: PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
Autor: Shanna Bank
Název práce: The Effect of Valence Message Framing on the Continued Influence Effect
Vedoucí práce: doc. PhDr. Daniela Pauknerová, Ph.D.
Autor: Miroslav Dvořák
Název práce: Industry 4.0 v podnikové praxi v České republice
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Olga Virtová
Název práce: Analýza trhu práce starší pracovní síly v České republice v letech 2005-2015
Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.