Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2016 – Oceněné bakalářské práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Ján Jan
Název práce: The Comparison of ARMA Estimations in Statistical and Econometric Packages with End-User Implications  – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D.
Autor: Bc. Mičian Jakub
Název práce: Spin-off a jeho vplyvy na materské spoločnosti operujúce v ropnom sektore
Vedoucí práce: Ing. Tatiana Škerlíková
Autor: Bc. Petružálková Mona
Název práce: Dopad daňové reformy v roce 2008 na firmy a domácnosti
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Havelka Jaroslav
Název práce: Ekonomické a právní aspekty nerovnováh na trhu práce EU – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Autor: Bc. Horníčková Gabriela
Název práce: Autorská práva skladatelů a související práva výkonných umělců z pohledu praxe
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Autor: Bc. Pešková Michaela
Název práce: Strategie využívání soft power v zahraniční politice Brazílie
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Komárek Tomáš
Název práce: Blokování internetové reklamy a jeho hrozby nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.
Autor: Bc. Korenková Dominika
Název práce: Vplyv blogerov na spotrebné chovanie mladých ľudí
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.
Autor: Bc. Koudelová Barbora
Název práce: Firemní sbírky umění
Vedoucí práce: PhDr. Anna Janištinová
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Kazheunikava Valeryia
Název práce: Návrh systému řízené dokumentace ve vztahu k procesním modelům – nejlepší  fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Dušan Chlapek, Ph.D.
Autor: Bc. Faltysová Kateřina
Název práce: Zdravá délka života
Vedoucí práce: Ing. Jana Vrabcová
Autor: Bc. Peterková Andrea
Název práce: Bayesovský přístup k predikci ekonomických makroagregátů
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Karel
Národohospodářská fakulta
Autor: Bc. Křapáček Tomáš
Název práce: Analýza vlivu společné měny na mezinárodní obchod mezi státy Evropské unie – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A.
Autor:  Bc. Peterka Pavel            
Název práce: Analýza dopadů intervencí ČNB od roku 2013 se zřetelem na vývoj platební bilance v letech 2010 až 2015
Vedoucí práce: Ing. Pavla Chmelová
Autor: Bc. Třešňáková Martina
Název práce: Příspěvek k ekonomickému a politickému vývoji Velké Británie za vlády Winstona Churchilla a Anthonyho Edena v letech 1951 až 1957
Vedoucí práce: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Fakulta managementu
Autor: Bc. Darmovzalová Paulína
Název práce: Kvalifikační, genderová a věková struktura exekutivy nemocnic Slovenska – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
Autor: Bc. Milaberská Lenka                    
Název práce: Možnosti zavedení vybraných prvků japonské filozofie řízení do vybrané společnosti
Vedoucí práce: Ing. Veronika Zelená
Autor: Bc. Petrák Jakub
Název práce: Analýza logistických procesů v dané firmě
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Černý. DrSc., dr. h. c.