24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2015 – Oceněné seminární práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Fučík Vojtěch
Název práce: Stock Market Indices Analysis: Economic Network Perspective – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
Autor: Bc. Böhmová Zuzana
Název práce: Zpráva o průhlednosti
Vedoucí práce: doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc.
Autor: Ing. Friedelová Adéla, Bc. Kolmanová Marie, Bc. Kropáč David, Bc. Potočiar Petr, Bc. Sedláček Petr
Název práce: Ukončované činnosti ve vztahu k IFRS 5
Vedoucí práce: Ing. Libor Vašek. Ph.D.
Autor: Bc. Lekishvili Salome  
Název práce: Optimalizace mezinárodního portfolia z hlediska českého investora
Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Autoři: Bc. Rón František  
Název práce: Možnosti oceňování profesionálních sportovních hráčů
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Valach, CSc.
 
Fakulta mezinárodních vztahů
Autoři: Bc. Gheorghiev Olga, Bc. Pastushuk Olha, Ing. Pokorná Lucie, Ing. Skružná Jana, Ing. Štrossová Šárka                        
Název práce: Marketingová studie bandáží a ortéz značky 3M Futuro -   nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
Autoři: Bačovský Pavel, B. A.
Název práce: A Wasted Opportunity? The Effects of the 1994 Reform of Public Office Election Law on the Levels of Political Corruption in Japan          
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
Autor:  Bc. Baghdasarjan Hasmik, Ing. Petrík Vojtěch, Bc. Tauchenová Kateřina
Název práce: Penetrace komerčně grafických materiálů na trh architektů a designerů
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.

Autoři: Ing. Floriánová Nikola, Bc. Havlíková Kristýna, Bc. Jančíková Nikola, Bc. Purnochová Jana                      
Název práce: Marketingová strategie pro osobní ochranné pracovní prostředky společnosti 3M
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
Autoři: Ing. Hudečková Veronika, Bc. Jindrová Veronika., Bc. Koschantová Klára, Ing. Tomcová Petra
Název práce: Futuro
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autoři: Bc. Snítil Jiří
Název práce: Vzdělávání pracovníků – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
 
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Volčíková Anna
Název práce: Využití digitálních nástrojů pro komunikaci v organizacích – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.
Autoři: Štěpán Jan, Bc. Jakub Petr, Lukáš Kumhera, Dávid Ilavský, Bc. Jakub Kúdela, Bc. Radim Straka
Název práce: 4SA310 - projekt Genera
Vedoucí práce: Ing. Ludmila Malinová
Národohospodářská fakulta
Autor: Ing. Chalupecký Petr              
Název práce: Zahraniční obchod, platební bilance a rovnováha devizového kurzu v Československu v letech 1945-1953 – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.