24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




ESOP 2015 – Oceněné bakalářské práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Sich Olena
Název práce: Bonitní a bankrotní modely v praxi – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Barbora Menčlová
Autor: Bc. Procházka Michal
Název práce: Odhad daňových úniků dle ekonomických činností
Vedoucí práce: Ing. Savina Finardi, Ph.D.
Autor: Bc. Szabo Milan
Název práce: Cenové bubliny v kontextu měnové politiky a mezinárodního pohybu kapitálu
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Šíma
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Proch Dominik
Název práce: Analýza aktivit agentury Czech Trade na exportně významných trzích - historický vývoj ekonomické diplomacie České republiky – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
Autor: Bc. Bauerová Lenka
Název práce: Podnikatelský plán na založení mateřské školky
Vedoucí práce: prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc.
Autor: Bc. Zemenová Tereza
Název práce: Mimosoudní řešení sporů na vnitřním trhu EU pomocí sítě SOLVIT
Vedoucí práce: JUDr. Nicole Grmelová, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Hušek Radek
Název práce: Využití přístupu Design Thinking na reálném projektu: Inovace předmětu Management nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Kateřina Jiřinová
Autor: Bc. Chvojka Jan
Název práce: Optimalizace obchodního modelu e-shopu Jednoručky.cz
Vedoucí práce: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
Autor: Bc. Luňáček Martin
Název práce: Možnosti uplatnění koučování jako metody vedení lidí v sektoru IT firem
Vedoucí práce: Ing. Marek Stříteský, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Hron Jiří
Název práce: Analysis of Data Concerning Risk of Suicide in Mentally Ill Patients – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Rauch. CSc.
Autor: Bc. Nguyen Tomáš
Název práce: Implementace mHealth do oblasti fyzioterapie
Vedoucí práce: Ing. Martin Potančok
Autor: Bc. Spousta Tomáš
Název práce: Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
Vedoucí práce: Ing. Adam Borovička, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Bc. Petruš Dávid
Název práce: Evaluating the Determining Factors of Income Inequality across the US States – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Mgr. Vojtěch Bartoš, M.A.
Autor: Bc. Hladík Jan
Název práce: Srovnání vztahu finanční dostupnosti bydlení a fertility v České republice a ve Spolkové republice Německo v roce 2011 a dopady na další opatření v rámci hospodářské politiky
Vedoucí práce: Ing. Petr Sunega
Autor: Bc. Macek Jan
Název práce: Proč by měla DPH zvyšovat ceny spotřebních statků?
Vedoucí práce: Ing. Pavel Potužák
Autor: Bc. Soustružník Tomáš
Název práce: Vliv míry rigidity trhu práce na nezaměstnanost ve vybraných zemích EU v letech 2014 a 2015
Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Bc. Neugebauer Petr
Název práce: Základní příjem jako nástroj sociální politiky – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Libor Votava, Ph.D.
Autor: Bc. Polena Lukáš                  
Název práce: Rozhodování veřejné správy o cyklotrasách
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jan Černý. DrSc., dr. h. c.
Autor: Bc. Sýkora Jan
Název práce: Analýza produktů rezervotvorného životního pojištění
Vedoucí práce: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.