Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2015 – oceněné diplomové práce

Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2015 - jarní promoce
Fakulta financí a účetnictví

Autor: Hort Jan
Název práce: Vykazování webových stránek dle IFRS
Vedoucí práce: doc. Ing. David Procházka, Ph.D.

Autor: Kučerová Alena
Název práce: Dopady finanční krize na vybrané segmenty ekonomiky ČR a na státní rozpočet
Vedoucí práce: prof. PhDr. František Ochrana, DrSc.
Fakulta mezinárodních vztahů

Autor: Jelínková Kristýna
Název práce: Energetická politika Číny a USA ve Střední Asii: aktuální vývoj, trendy a problémy
Vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Autor: Chalaganidze Lia
Název práce: Marketing of Georgia with the Objective orf Maximizing Tourists Inflow into the
Country
Vedoucí práce: Ing. Petr Král, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská

Autor: Kalousek Michal
Název práce: Integrovaný reporting v praxi
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Ballek Miroslav
Název práce: Analýza těžby alternativních kryptoměn
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Bruckner, Ph.D.

Autor: Janů Jakub
Název práce: Vícekriteriální analýza indexu lidského rozvoje
Vedoucí práce: doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.

Autor: Zíb Palasová Barbora
Název práce: Analýza sociálně patologických jevů v České republice
Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Národohospodářská fakulta

Autor: Duranová Marie
Název práce: Krize a perspektivy sociálního státu
Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Autor: Vavřinová Tereza
Název práce: Mobilita na trhu práce v České republice 2002 - 2013
Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Autor: Kopecký Jan
Název práce: Komparace restitučního procesu "CÍRKEVNÍHO MAJETKU" dle zákona
č. 428/2015 Sb., a restitučního procesu zemědělského a lesnického majetku
dle zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, CSc.

Autor: Winkelhöferová Anežka
Název práce: Komparativní analýza elektronizace veřejné správy ve vybraných členských státech
EU se zaměřením na zavádění systému EU ETS
Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2015 - letní promoce
Fakulta financí a účetnictví

Autor: Gajdošová Eva
Název práce: Efektivnost lůžkových zařízení v ČR
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

Autor: Giorgadze Nino
Název práce: Factors Influencing Impulse Buying in Retail Stores
Vedoucí práce: Ing. Petr Král, Ph.D.

Autor: Rakouský Tomáš
Název práce: Vnější ekonomická rovnováha zemí jižního křídla eurozóny v kontextu světové
ekonomické krize
Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Hnát, Ph.D.

Autor: Mazáček David
Název práce: Mezinárodní srovnání práv spojených s akvizicemi nemovitostí
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.

Fakulta podnikohospodářská

Autor: Biznár Filip
Název práce: Development and Outlook of Online Grocery Retail in the Czech Republic and
beyond
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Autor: Jarošová Jana
Název práce: Segmentace trhu literatury
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Koudelka, CSc.

Autor: Kupka Jan
Název práce: Analýza trhu kolových nápojů v ČR se zaměřením na značku Kofola
Vedoucí práce: Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

Autor: Pernica Karel
Název práce: Analýza misí předních společností působících v ČR
Vedoucí práce: Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph.D.

Autor: Žák Martin
Název práce: Mass Customization as a Business Model: Business Plan for Online Furniture
Company
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Martin Lukeš, Ph.D.

Autor: Wolters Janneke Marjolein
Název práce: The Best Practices of Diversity Management
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Cirok Boris
Název práce: Využití gamifikace v elektronickém systému pro hledání pracovního místa
Vedoucí práce: Ing. Jan Mittner

Autor: Kerol Valeria
Název práce: Návrh a implementace datového skladu pro signalizační monitoring mobilní sítě
Vedoucí práce: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Autor: Kovář Radoslav
Název práce: Srovnání diskriminační analýzy a logistické regrese při hodnocení rizikovosti půjček
Vedoucí práce: doc. Ing. Eva Pecáková, CSc.

Autor: Beskyba Jan
Název práce: Automatizace předzpracování dat za využití doménových znalostí
Vedoucí práce: doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D.
Národohospodářská fakulta

Autor: Jahůdková Karolína
Název práce: Procesy rezidenční suburbanizace v zázemí hl. m. Prahy
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.

Autor: Jiráček Jakub
Název práce: Analýza vývoje lotyšského národního hospodářství v období 1993 - 2013 se
zvláštním zřetelem na období světové krize po roce 2008
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, CSc.

Autor: Michálková Markéta
Název práce: Ekonomické sankce uvalené na Ruskou federaci v roce 2014 a jejich střednědobé a
dlouhodobé dopady na politicko-ekonomické vztahy s Českou republikou
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Fakulta managementu

Autor: Ing. Drobníková Markéta
Název práce: Nákladová analýza lékařského postupu: frakční průtoková rezerva myokardu
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.

Autor: Chabrová Olga, DiS.
Název práce: Organizační kultura a její vazba na organizační strukturu
Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.

Autor: Káčerková Radka
Název práce: Klasifikační analýza emocionálních apelů na vzorku českých televizních reklam
Vedoucí práce: Ing. Michal Novák

Autor: Kročáková Eliška
Název práce: Funkcionální analýza organizace
Vedoucí práce: Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2015 – podzimní promoce
Fakulta financí a účetnictví

Autor: Čurpek Juraj
Název práce: On the Analysis of the Spot Electricity Prices
Vedoucí práce: Ing. Bohumil Stádník, Ph.D.

Autor: Kohoutková Růžena
Název práce: Všeobecné přenesení daňové povinnosti jako krok k zásadní modernizaci daně
z přidané hodnoty
Vedoucí práce: Ing. Hana Zídková, Ph.D.

Autor: Ing. Kučerová Michaela
Název práce: Potenciální sjednocení sazeb DPH v ČR
Vedoucí práce: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Autor: Sobotka Jan
Název práce: Řízení fondu alternativních aktiv
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

Autor: Brom Daniel
Název práce: Vnímání značky Budweiser Budvar na českém trhu piva
Vedoucí práce: Ing. Milan Postler, Ph.D.

Autor: Kohoutová Jana
Název práce: Propagace české kultury jako součást veřejné diplomacie v USA
Vedoucí práce: Ing. Jana Peterková, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská

Autor: Voskár Michal
Název práce: Positivity and its Impact on Work Values and Procrastination
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Trcka Peter
Název práce: Výstavba lineárních stochastických modelů časových řad třídy SARIMA –
automatizovaný postup
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.