Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2014 – oceněné seminární práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Amiridis Temis
Název práce: Porovnanie verejného obstarávania vo vybraných nemocniciach v ČR a SR – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
 
Autor: Bc. Hakl František Marian
Název práce: Analýza zatížení domácností v České republice daní z přidané hodnoty v letech 2007 až 2012
Vedoucí práce: doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
 
Autor: Bc. Belejčák Jaroslav   
Název práce: Životní pojištění - Přinesl nový občanský zákoník změny?
Vedoucí práce: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.
 
Autor: Bc. Hejlová Veronika  
Název práce: Analýza vlivu vlastnické struktury na kapitálovou strukturu
Vedoucí práce: Ing. Tatiana Škerlíková
 
Autoři: Bc. Rolák Martin, Bc. Cigán Martin
Název práce: Je fiskální politika ČR pro-cyklická?
Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Pavel. Ph.D.
 
 
Fakulta mezinárodních vztahů
Autoři: Bc. Kučerová Michaela, Bc. Dušková Štěpánka, Bc. Mejtová Jana, Bc. Aksenova Daria
Název práce: Podmínky demokracie: Splňuje moderní Ukrajina podmínky pro nastolení a udržení demokratického režimu? -  nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan Němec, Ph.D.
 
Autoři: Bc Kaše Martin, Bc. Blažeková Zuzana, Bc. Roštínský Jakub, Ing.. Musilová Michaela, Bc. Hudec Tomáš
Název práce: Příležitosti pro firmu 3M na trhu DIY
Vedoucí práce: Ing. Květa Olšanová
 
Autor:   Bc. Všetičková Věra
Název práce: Možnosti a meze čínského trhu pro dovoz mléka
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
 
 
Fakulta podnikohospodářská
Autoři:  Ing. Kubíková Alena             
Název práce: Motivace uživatelů k zapojení do internetového projektu – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
 
 
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Beránek Jakub
Název práce: Informační etika. Etické problémy při práci s informacemi, informační technologií a na sociálních sítích; jak jsou řešeny a jak je nově řešit – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce doc. Ing. Vlasta Střížová, CSc.
 
Autoři: Ing. Daněk Lukáš, Bc. Küfner Jiří, Bc. Matějka Martin
Název práce: Návrh SLA pro projekt "Provoz a správa IT" na Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Vořišek, CSc.
 
 
Národohospodářská fakulta
 
Autor: Bc. Chlubnová Markéta
Název práce: Regionální měnové systémy – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
 
Autor: Bc. Feninová Ivana
Název práce: Regionální analýza počtu domovů pro seniory
Vedoucí práce: Ing. Martin Pělucha, Ph.D.
 
 
Fakulta managementu
Autor: Bc. Lorenc Marek
Název práce: Jak najít influencery (opinion leadery) a pracovat s nimi ve prospěch organizace? – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Michal Novák
 
Autor: Ing. Kudela Jan
Název práce: Podnikatelský plán - Sport Bar Opava
Vedoucí práce: Ing. Václav Trachta