Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2014 – oceněné diplomové práce

Související stránky

Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2014 - jarní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Tomáš Búry
Název práce: Daňová konkurence v USA a v Evropské unii
Vedoucí práce: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Autor: Josef Marada
Název práce: Státní podpora solární energie v ČR
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Valach, CSc.
Autor: Ing. Tomáš Tvaroh
Název práce: Využití metod data miningu při analýze kreditních dat
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Jan Bejkovský
Název práce: Čínský automobilový sektor: na cestě ke světové dominanci?
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
Autor: Daniela Vágnerová
Název práce: Organizační identita
Vedoucí práce: Ing. Alena Filipová, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Iva Sapáková
Název práce: Získávání, výběr a stabilizace zaměstnanců v obchodní organizaci
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Jana Hajdúková
Název práce: Demographic Impact of the Black Swan Events
Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Autor: Jakub Nechanický
Název práce: Aplikace Balanced Scorecard v bankovní instituci
Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Autor: Eliška Březinová
Název práce: Konjunkturní průzkumy ve vybraných zemích a jejich předpovědní schopnost
Vedoucí práce: doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Cyril Klepek
Název práce: Církevní restituce v České republice, jejich důsledky na veřejné rozpočty, financování církví i na vztahy mezi státem a církvemi
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, CSc.
Autor: Daniela Milučká
Název práce: Inflation dynamics in the Czech Republic: Estimating the New Keynesian Phillips curve
Vedoucí práce: Ing. Jaromír Hurník, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2014 - letní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Pavla Holešovská
Název práce: Analýza vývoje daně z přidané hodnoty v EU
Vedoucí práce: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Autor: Adéla Rejlová
Název práce: Zásadní odlišnosti ve vypovídací schopnosti účetních výkazů sestavených podle mezinárodních a německých pravidel
Vedoucí práce: doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Eva Kolarczyková
Název práce: Kolektivní dominance v soutěžním právu a její zneužití
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Julian Martini
Název práce: Assessment of Market Potential of 3D Body Scanners within the Target Group of 3D Print Stores
Vedoucí práce: Ing. Markéta Lhotáková, Ph.D.
Autor: Tomáš Opavský
Název práce: Analýza návštěvnosti extraligy ledního hokeje
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Autor: Ondřej Calta
Název práce: Odměňování hráčů v NHL
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Autor: David Hejtmánek
Název práce: Marketingový význam Body Image
Vedoucí práce: doc. Ing, Jan Koudelka, CSc.
Autor: Tomáš Horák
Název práce: The Importance of Managing eWOM in the Hotel Industry
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Jan Černý
Název práce: Benchmark nástrojů pro řízení datové kvality
Vedoucí práce: Ing. David Pejčoch, DiS.
Autor: Barbora Máková
Název práce: Hedge Ratio Estimation in Inventory Management
Vedoucí práce: doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D.
Autor: Evgenia Sakharova
Název práce: Statistical Analysis of the Economic Freedom Index
Vedoucí práce: Mgr. Michal Vrabec, CSc.
Autor: Radek Ouhel
Název práce: Business Intelligence řešení pro síť čerpacích stanic
Vedoucí práce: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Fakulta managementu
Autor: Veronika Bielová
Název práce: Systémová analýza managementu kvality v Osobním bankovnictví České spořitelny
Vedoucí práce: doc. Ing. Anna Černá, CSc.Autor: Ivana Hunter, BBA

Název práce: Týmová práce v interkulturním prostředí

Vedoucí práce: PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.

Autor: Renata Zámečníková
Název práce: Finanční analýza firmy GRAFOBAL BOHEMIA, s.r.o.
Vedoucí práce: Ing. Jana Pevná, Ph.D.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2014 – podzimní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Michal Haltuf
Název práce: Support Vector Machines for Credit Scoring
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Autor: Adam Kučera
Název práce: Interest rate Modelling and Forecasting: Macro-Finance Approach
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Autor: Monika Märzová
Název práce: Didaktická analýza výuky ekonomických témat na gymnáziích
Vedoucí práce: Ing. Alena Králová, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Iveta Sochorová
Název práce: Dobrovolnictví jako specifická forma rozvojové spolupráce, dopady působení neziskové organizace FIDESCO na město Lubumbashi v DR Kongo
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D.
Autor: Barbara Skuherská
Název práce: Podnikatelský plán
Vedoucí práce: Ing. Alena Filipová, Ph.D.
Autor: Iuliia Kychun
Název práce: Dollarized reality: Case of Zimbabwe
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Pavlína Bartošová
Název práce: Analýza získávání zaměstnanců ve společnosti KPMG Česká republika
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Autor: Martin Hanuška
Název práce: Rodinné podniky a jejich výkonnost
Vedoucí práce: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Autor: Rodrigo Rivera
Název práce: An exploration of human and social capital of entrepreneurs based on their LinkedIn profile
Vedoucí práce: doc. Mgr. Ing. Martin Lukeš, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Lukáš Daněk
Název práce: Řešení Business Intelligence pro e-shopové platformy
Vedoucí práce: doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.
Autor: Marek Pecka
Název práce: Gravitační model zahraničního obchodu s alkoholickými nápoji ve vybraných zemích EU
Vedoucí práce: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Kateřina Gawthorpe
Název práce: Competing Currencies as an Alternative Scenario to Legal Tender Clause: Mathematical Proof
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Dominik Stroukal
Autor: Zdeněk Hrach
Název práce: Právní postavení úředníků v České republice
Vedoucí práce: JUDr. Miloš Matula, CSc.
Autor: Marek Pažitka
Název práce: Economics of Family: The Effect of Biological and Socio-economical Status and Air Pollution on the Sex of Children
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Dominik Stroukal
Autor: Martin Záveský
Název práce: Analýza vztahu výše daňové zátěže a průběhu hospodářského cyklu s přihlédnutím na koncepty daňové konkurence a harmonizace ve vybraných zemích EU
Vedoucí práce: doc. Ing.Miroslav Ševčík, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Marie Nováková
Název práce: Analýza trhu s elektronickými knihami
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kincl, Ph.D.