Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2014 – oceněné bakalářské práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Potočiar Petr
Název práce: Využitelnost informace o odpisech uživateli účetní závěrky obcí v ČR – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.
Autor: Bc. Kašpar Jan
Název práce: Dopad sjednocení sazeb DPH na domácnosti ohrožené chudobou
Vedoucí práce: doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
Autor: Bc. Pelešková Kateřina
Název práce: Tržní riziko bank při nízkých úrokových sazbách
Vedoucí práce: PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Nistorenco Taisia
Název práce: Energetická politika a její liberalizace v EU a USA – komparace – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Ilya Bolotov, MBA, Ph.D.
Autor: Bc. Matoušková Adéla
Název práce: Překážky vstupu přímých zahraničních investorů na japonský trh
Vedoucí práce: Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
Autor: Bc. Stejskalová Kristýna
Název práce: Zhodnocení činnosti amerických provinčních rekonstrukčních týmů v Afghánistánu
Vedoucí práce: doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Bulantová Barbora
Název práce: Využití komunikačních nástrojů v marketingu cíleném na děti – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Pešek
Autor: Bc. Toman Václav
Název práce: Vliv emocí a stresu na člověka
Vedoucí práce: Ing. PhDr. Emílie Franková, Ph.D.
Autor: Bc. Vavrouch Martin
Název práce: CAPM a jeho využití v oceňování podniku
Vedoucí práce: doc. Ing. Vít Pošta, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Pokorný Tomáš
Název práce: Grafické řešení úloh vícekriteriálního hodnocení variant – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Autor: Bc. Kokeš Petr
Název práce: Webový portál učitele
Vedoucí práce: Ing. Rudolf Pecinovský, CSc.
Autor: Bc. Kunc Daniel
Název práce: Fenomén "singles" na území ČR po roce 1989
Vedoucí práce: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Národohospodářská fakulta
Autor: Bc. Bechný Jakub
Název práce: Přirozená míra nezaměstnanosti, nebo hystereze? Případ České republiky – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Pavel Potužák
Autor:  Bc. Bartošková Karolína
Název práce: Porovnání vybraných nástrojů Evropské centrální banky a Federálního rezervního systému
Vedoucí práce: Ing. Mgr. et Mgr. Michaela Ševčíková
Autor: Bc. Žáček Ondřej
Název práce: Nehraje na nás pravice "levou"? Závislost vládních výdajů na politické orientaci kabinetu
Vedoucí práce: Ing. Petr Špecián, Ph.D.
Fakulta managementu
Autor: Bc. Buštová Martina
Název práce: Skupinová konformita a vedení sociální skupiny – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.
Autor: Bc. Marková Agáta                 
Název práce: Logistická regrese v manažerském rozhodování
Vedoucí práce: RNDr. Lenka Komárková, Ph.D.
Autor: Bc. Svatoš Ondřej
Název práce: Analýza finanční krize 2008 a její dopad do ekonomik vybraných zemí
Vedoucí práce: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.