Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2013 – oceněné seminární práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Jakub Holec
Název práce: Šetření rentability evropských společností – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Autor: Bc. Michaela Daňková
Název práce: Ochrana a hospodaření s přírodními zdroji - přímá podpora zemědělství
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Daněk
Autor: Bc. Eva Gajdošová
Název práce: Analýza státního rozpočtu ČSR v období 1919 - 1936
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Autor: Bc. Angelina Nasonenko
Název práce: Efektivnost veřejných prostředků na terciální vzdělávání
Vedoucí práce: doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
Autor: Bc. Martin Petráž
Název práce: Využitelnost bankrotních a bonitních modelů při predikci vyhlášení insolvenčního řízení v podmínkách České republiky
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autoři: Bc. Radek Blížkovský, Bc. Tereza Zběžková
Název práce: Hlasovací síla v krajských koalicích 2012 - nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jan Němec, Ph.D.
Autoři: Bc. Gleb Nagin, Bc. Daniela Zatloukalová, Bc. Veronika Duchková
Název práce: Obchodní marketingová strategie pro produkt Novec 1230
Vedoucí práce: Mgr. Markéta Lhotáková, Ph.D.
Autor: Bc. Ondřej Novotný
Název práce: Liberalizace indického hospodářství v osmdesátých a devadesátých letech a její dopad na hospodářský růst Indie
Vedoucí práce: Ing. Michal Střecha
Fakulta podnikohospodářská
Autoři: Bc. Jana Gergelyová, Bc. Radim Hajda, Bc. Kristýna Havlová, Bc. Jakub Hlůšek, Jana Kušnírová
Název práce: Analýza úrokového swapu u developerského projektu – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Autoři: Bc. Ondřej Petrov, Bc. Jan Kořínek, Bc. Josef Ševčík, Bc. Jakub Voleman, Bc. Štěpán Pekárek
Název práce: Úrokový swap - případ Sazky, a.s.
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Autoři: Bc. Pavel Bouška, Bc. Vít Štumper, Bc. Tomáš Tlučhoř, Bc. Viktor Vecán, Bc. Petra Vůjtěchová
Název práce: Financování developerského projektu - Bytový dům Havlíčkův Brod
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Autoři: Bc. Lucie Berglerová, Bc. Jaroslava Jebavá, Ing. Karolína Jeriová, Bc. Jaroslav Holaj, Bc. Jiří Šmolík
Název práce: Investice do fotovoltaické elektrárny
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Ing. Radka Pelikánová
Název práce: Vzdělání v regionech a vliv jeho úrovně na další sociálně-ekonomické ukazatele – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D.
Autoři: Bc. Michal Ureš, Jan Donátek
Název práce: 9.17 Řízení projektů: MBI
Vedoucí práce: prof. Ing. Jiří Vořišek, CSc.
Autoři: Jan Čech, Bc. Roman Klos, Bc. Milan Michel, Tomáš Vosyka
Název práce: Mobile Enterprise with focus on CRM solutions
Vedoucí práce: Ing. Michal Šebesta
Národohospodářská fakulta
Autoři: Bc. Pavel Čížek, Bc. Štěpán Matějček, Bc. Veronika Vránová
Název práce: How Do Firm´s Financial Conditions Affect Price Setting? – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: PhDr. Ing. Martin Janíčko
Autor: Jan Müller
Název práce: Kritika teorie projevených preferencí
Vedoucí práce: Ing. Petr Špecián, Ph.D
Autoři: Bc. Daniela Milučká, Bc. Tomáš Mlčoch
Název práce: What determines the demand for airport services and how does Ryanair decrease the number of flights at a given airport?
Vedoucí práce: PhDr. Ing. Martin Janíč
Fakulta managementu
Autoři: Bc. Jana Hrbková, Bc. Jiří Markl
Název práce: Reálné náklady offshoringu – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Jiří Dvořák, Ph.D
Autor: Agáta Marková
Název práce: Model spokojenosti s bydlením v ČR v závislosti na vybraných faktorech
Vedoucí práce: RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.
Autor: Zuzana Matoušová
Název práce: Modelování zdraví v pěti evropských státech
Vedoucí práce: RNDr. Jitka Bartošová, Ph.D.