Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2013 – oceněné diplomové práce

Související stránky

Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2013 - jarní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Mgr. Martin Muzikář
Název práce: Analýza ukazatele RPSN u spotřebitelských úvěrů
Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
Autor: Ing. Ivana Tydlačková
Název práce: Populační změny a udržitelnost důchodového systému
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.
Autor: Ilona Veselá
Název práce: Účetní centra sdílených služeb a jejich zavedení
Vedoucí práce: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Martin Houštecký
Název práce: Aktuální problémy měnové politiky ve světě
Vedoucí práce: prof. Ing. Božena Plchová, CSc.
Autor: Vladimír Ivanov
Název práce: Politické vztahy Ruska a Evropské unie
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
Autor: Pavla Mejstříková
Název práce: Institucionální podpora bavorského exportu a zahraničních investic se zaměřením na Českou republiku
Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Lubomír Chudoba
Název práce: Generic Substitution: From Threat To Opportunity
Vedoucí práce: Ing. Markéta Procházková, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Filip Gerlický
Název práce: Modelování vybraných procesů Úřadu MČ Praha 4
Vedoucí práce: doc. Ing. Zora Říhová, CSc.
Autor: Karel Kohout
Název práce: IT Risk Register
Vedoucí práce: Ing. Luděk Novák, Ph.D.
Autor: Jaroslav Zuzák
Název práce: Modeling of natural catastrophes
Vedoucí práce: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Petr Brabec
Název práce: Aplikovatelnost chilské penzijní reformy na český důchodový systém
Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2013 - letní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Eva Truhlářová
Název práce: Reporting a ověřování dotací z EU
Vedoucí práce: Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Iva Cervanová
Název práce: Právní aspekty a praktické dopady posuzování shody výrobků - označení shody CE
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Autor: Marta Bukovská
Název práce: Postavení Německa v eurozóně z hlediska vnější ekonomické rovnováhy
Vedoucí práce: Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Autor: Jakub Jedlinský
Název práce: Měnové perspektivy pro Evropu - water money a agregátor soukromých měn
Vedoucí práce: Ing. Pavel Žamberský, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Žaneta Huňková
Název práce: Komparace dopravních módů z hlediska produkce emisí škodlivin
Vedoucí práce: Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D.
Autor: Aneta Chvátalová
Název práce: Talent Management
Vedoucí práce: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc.
Autor: Monika Tomišková
Název práce: Přístupy k oceňování kulturních organizací
Vedoucí práce: prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Ladislav Dyntar
Název práce: Analýza, výběr a zavedení CPM řešení pro malou firmu
Vedoucí práce: Ing. Miloš Maryška, Ph.D.
Autor: Michal Ginzl
Název práce: Aplikace kopul pro generování závislých náhodných veličin
Vedoucí práce: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Kristýna Lochmanová
Název práce: Náklady a výnosy procesu privatizace v období transformace ekonomiky v ČSFR (ČR) od roku 1990
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Autor: Jitka Feřtrová
Název práce: Komparativní analýza trendů meziregionální migrace obyvatel v České republice a v Rakousku v letech 1992 - 2010
Vedoucí práce: prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Mgr. Kamil Kudelka
Název práce: Možnosti nestandardního využití DICOM objektů uložených v systémech pro  získávání a ukládání obrazových dat (PACS)
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Lešetický
Autor: Pavel Stejskal
Název práce: Znalostní nadstavba BI platformy ERP systému: principy a implementace
Vedoucí práce: doc. Ing. Dr. Jan Voráček, CSc.
Diplomové práce oceněné v soutěži ESOP 2013 – podzimní promoce
Fakulta financí a účetnictví
Autor: Zuzana Sekerešová
Název práce: Vývoj rozdielov medzi efektívnou a nominálnou sadzbou dane korporácií na  Slovensku
Vedoucí práce: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Autor: Ondřej Šíma
Název práce: Krize v eurozóně pohledem platebních bilancí (případ Řecka)
Vedoucí práce: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Autor: Jan Švácha
Název práce: Analýza redistribučního efektu systému důchodového pojištění v ČR v letech 2004 –  2010
Vedoucí práce: doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D.
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Tereza Lášková
Název práce: Obchodní a právní aspekty ochranné známky v oblasti bezlepkových výrobků
Vedoucí práce: prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Victor Hoeben
Název práce: The Netherlands: A Tax Haven Suspect
Vedoucí práce: doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D.
Autor: Pavel Antonín Eger
Název práce: Využití elektronických aukcí v zadávacím procesu veřejných zakázek
Vedoucí práce: Ing. Helena Hrůzová, CSc.
Autor: Martina Kosová
Název práce: Doprovázená kombinovaná přeprava silnice-železnice v Evropě
Vedoucí práce: Ing. Bedřich Rathouský, Ph.D.
Autor: Michala Raganová
Název práce: Personální informační systém v organizaci
Vedoucí práce: Ing. Marek Stříteský, Ph.D.
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Jakub Nedvěd
Název práce: Směsi pravděpodobnostních rozdělení
Vedoucí práce: RNDr. Ivana Malá, CSc.
Autor: Matej Majling
Název práce: Návrh a implementácia BI riešenia v poisťovníctve
Vedoucí práce: doc. Ing. Ota Novotný, CSc.
Autor: Marek Dudáš
Název práce: Vizualizace ontologií na sémantickém webu
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Zamazal, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Martin Komrska
Název práce: Rakouská teorie hospodářského cyklu: empirická evidence pro dlouhé období
Vedoucí práce: Ing. Pavel Potužák
Autor: Martina Matoušková
Název práce: Analýza hospodaření obcí v České republice se zvláštním zřetelem na jejich zadlužení
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, CSc.
Autor: Martin Polakovič
Název práce: Analýza reálné konvergence vybraných nových členských zemí eurozóny
Vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.
Autor: Michal Šefr
Název práce: Výsledky hospodaření veřejných rozpočtů ve světle průběhu politických cyklů v ČR v letech 1993 - 2010
Vedoucí práce: doc. Ing.Miroslav Ševčík, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Daniel Kubový
Název práce: Podnikatelský plán
Vedoucí práce: Ing. Jana Pevná, Ph.D.
Autor: Miroslav Brchaň
Název práce: Sociální sítě v elektronickém prostoru a jejich dopad na společnost
Vedoucí práce: Mgr. Eliška Novotná, Ph.D.