Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2013 – oceněné bakalářské práce

Související stránky

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Bohumír Bušo
Název práce: Parametrický odhad modelu GARCH v prostredí MATLAB – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: prof. Ing. Dr. Jan Kodera, CSc.
Autor: Bc. Martin Rolák
Název práce: FRA and IRS: Pricing and Valuation
Vedoucí práce: Mgr. Jaroslav Baran
Autor: Bc. Michaela Daňková
Název práce: Analýza trhu mlékárenských společností (mlékárenského odvětví) v ČR
Vedoucí práce: Ing. Tatiana Škerlíková
Autor: Bc. Jana Červená
Název práce: Odložená daň podle českých účetních předpisů a IFRS
Vedoucí práce: Ing. Petr Vácha
Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Pavel Dostal
Název práce: Ekonomická diplomacie Číny v zemích SADC: Smlouvy "přírodní zdroje za  infrastrukturu" – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D.
Autor: Bc. Lukáš Matoušek
Název práce: Analýza marketingové a komunikační strategie společnosti RegioJet a.s. a srovnání konkurenčního prostředí na železniční trati Praha - Olomouc
Vedoucí práce: Ing. Jitka Volfová (Odehnalová), Ph.D.
Autor: Bc. Monika Tošnerová
Název práce: Klientelismus a jeho projevy - případová studie Itálie
Vedoucí práce: Ing. Petr Vymětal, Ph.D.
Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Michal Voskár
Název práce: Psychologické aspekty tímovej práce – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.
Autor: Bc. Stanislav Bílek
Název práce: Analýza marketingového mixu poskytovatelů telekomunikačních služeb pro mobilní telefon
Vedoucí práce: Ing. Ondřej Pešek
Autor: Bc. Petra Franclová
Název práce: Finanční analýza společnosti HOLLANDIA Karlovy Vary, a.s.
Vedoucí práce: Ing. Pavel Mikan
Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Jakub Zajíček
Název práce: Neparametrické a parametrické testy – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Mgr. Milan Bašta, Ph.D.
Autor: Bc. Adam Syrovátka
Název práce: Využití mapových podkladů na platformě IBM Cognos
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Řezáč
Autor: Bc. Magdaléna Sopková
Název práce: Kvadratický priraďovací problém a jeho riešenie
Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
Autor: Bc. Jana Petrovičová
Název práce: Optimalizácia rozvrhnutia produkcie firmy UNIKOV
Vedoucí práce: Ing. Jan Fábry, Ph.D.
Národohospodářská fakulta
Autor: Bc. Jiří Alexa
Název práce: The Impact of Business Cycles on Consumer Preferences towards Various Movie Genres – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Helena Chytilová
Autor: Bc. Lucie Lorencová
Název práce: Analýza vývoje příjmů z DPH v ČR od roku 1993 do roku 2011
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, CSc.
Autor: Bc. Kateřina Tomková
Název práce: Státní bankrot jako jedno z možných řešení dluhové krize
Vedoucí práce: Ing. Karel Zeman, CSc.
Fakulta managementu
Autor: Ing. Jan Opička
Název práce: Plagiátorství v textových dokumentech: Metody odhalování plagiátů – nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing Jiří Přibil, Ph.D.
Autor: Bc. Denisa Filípková
Název práce: Sémiotická analýza vizuální reprezentace mužů a žen na titulních stranách českého tisku
Vedoucí práce: Ing. Michal Novák
Autor: Bc. Jiří Ziegler
Název práce: Sponzoring ve sportovním odvětví
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Tripes