24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2012 – Oceněné seminární práce

Související stránky

titul Příjmení Jméno F Název práce Vedoucí práce Nejlepší fakultní práce
Bc. Brigant Michal F 1 Empirická verifikace modelu nekryté úrokové parity prof. Ing. Martin Mandel, CSc. Nejlepší fakultní práce
Bc. Dryzgalovich Anton F 1 Interaktivní model daně z příjmu FO a sociálních dávek z hlediska motivace a ukazatele METR.
Bc. Černý Jakub F 1 Přidaná hodnota fúze či akvizice pro investora prof. Ing. Bouhmil Král, CSc.
Bc. Šimek Jan F 1 Aplikace vybraných moderních metod manažerského účetnictví pro hodnocení vlivu státních zásahů na příkladu zemědělství doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.
Pařízková Nikola F 2 Transformace volebních kampaní v médiích: Zakladatelské volby 1920 a 1990 Ing. Mgr. Jan Němec Nejlepší fakultní práce
Bc. Sýkorovská Lucie F 2 Případová studie 3M: Hotely Ing. Květa Olšanová
Bc. Perglerová Lucie
Bc. Kosková Iva
Bc. Polachová Jitka
Bc. Figura Martin
Helwig Daniel F 2 The Drug War´s Impact on the Mexican Executive Power Ing. Mgr. Jan Němec
Bc. Šilhán Vojtěch F 2 The Process of Post-war Decolonization: Continuity of British Imperialism? doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
Bc. Redlichová Monika F 3 Motivace sportovního výkonu mládeže ve sportovní střelbě PhDr. Alois Surynek, Ph.D. Nejlepší fakultní práce
Bc. Hynoušová Zuzana F 3 Rozhodování o vývoji nového modulu IS pro finanční poradce Ing. Helena Hrůzová, CSc.
Bc. Forgáč Andrej
Bc. Havlová Tereza
Bc. Čápová Lenka
Bc. Šumová Eva F 3 Efektivita týmové práce ve firmě a-net group a.s. PhDr. Alois Surynek, Ph.D.
Kolínek David F 4 Aplikace na výpočet podsítí Ing. Ondřej Vadinský Nejlepší fakultní práce
Bc. Dyntar Ladislav F 4 Jak vyčíslit/měřit přínosy a očekávanou/skutečnou hodnotu investic do změn aplikační funkcionality v informačních systémech Ing. Michal Šebesta
Bc. Fiala Lukáš
Bc. Pinkas Miroslav
Bc. Fabiánová Jana F 4 Vývoj bydlení v ČR podle výsledků sčítání domů a bytů po roce 1960 Ing. Petr Mazouch, Ph.D.
Bc. Jarolín Michael F 4 Srovnání strategií konkurenceschopnosti různých zemí světa, návrh opatření pro ČR prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Bc. Kořistková Barbora
Bc. Vít Vojtěch
Bc. Hadincová Ludmila F 5 Is Sex an Inferior Good? Do People in Poor Countries Enjoy Sex More Often? Ing. Petr Houdek Nejlepší fakultní práce
Bc. et Bc. Mikulka Jakub
Šestořád Tomáš F 5 Ovlivnitelnost míry altruistického chování bezprostřední zkušeností Ing. Petr Houdek
Bc. Lukeš Jakub F 5 USA a Mnichovská dohoda doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Ivanská Barbora F 5 Investujeme do spotřebních statků? Ing. Petr Špecián
Bc. Vranka Marek F 5 Môže viesť procesná plynulosť k zvýšeniu vnímaného rizika? Ing. Petr Houdek