Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2012 – Oceněné diplomové práce

Související stránky

Diplomové práce oceněné v sutěži ESOP 2012 - jarní promoce
Titul Příjmení Jméno číslo fakulty Název práce Vedoucí práce
Knytl Jan F 1 Využití money managementu v obchodování na devizovém trhu a zachycení těchto obchodů v účetnictví bank doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D.
Procházková Alena F 1 The Public-Private Partnership in the Infrastructure of the Netherlands and the Czech Republic doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.
Sedmíková Tereza F 1 Organizace kontrol ve vybrané části centra sdílených služeb Ing. Jiří Pelák, Ph.D.
Mezihoráková Jana F 2 Rozbor faktorů ovlivňujících konkurenceschopnost vybraného odvětví na zahraničních trzích doc. Ing. Eva Černohlávková, CSc.
Zápotocký Jan F 2 Vliv digitalizace na české mediální právo a právní prostředí prof. JUDr. Martin Boháček, CSc.
Maroušek Vít F 4 Vizualizace vícerozměrných statistických dat doc. Ing. Iva Pecáková, CSc.
Muchna Jan F 4 The Bankruptcy Rules in Linear Ordered Structures prof. RNDr. Václava Pánková, CSc.
Ješuta Martin F 4 Analýza efektivity e-služeb veřejné správy ČR prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.
Látalová Jana F 5 Vzájemné vazby systému daní a sociálních dávek v ČR prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc.
Beranová Veronika F 5 Klastrová politika jako součást regionální inovační politiky prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc.
Diplomové práce oceněné v sutěži ESOP 2012 - letní promoce
Titul Příjmení Jméno číslo fakulty Název práce Vedoucí práce
Balek Luboš F 1 Modifikace zisku v klasických bilančních teoriích prof. Ing. Miloslav Janhuba, CSc.
Rybářová Petra F 1 Prvotní ocenění dlouhodobých hmotných aktiv podle IFRS v porovnání s U.S. GAAP a českými účetními předpisy Ing. Libor Vašek, Ph.D.
Ernestová Lucie F 2 Jak se stát součástí establishmentu? Malé/nové strany v Parlamentu ČR po roce 2002 prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
Šebestová Kateřina F 2 Vztahy USA a Číny na běžném a finančním účtu platební bilance Ing. Pavel Hnát, Ph.D.
Lorencová Ivana F2 Motivace pracovníků neziskových organizací Ing. Hana Vávrová, Ph.D,.
Levrincová Alexandra F 3 Management consulting career entry: In-depth overview & strategic analysis of the critical recruitment factors with special emphasis on CEMS graduates doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Benová Natálie F 3 Marketingový význam body image mužov doc. Ing. Jan koudelka, CSc.
Kopecký Michal F 3 Virtuální týmy PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.
Tvaroh Tomáš F 4 Analýza útoků na asymetrické kryptosystémy doc. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
Bricín Lukáš F 4 Starobní důchody ve vztahu k hospodářské úrovni zemí EU prof. Ing. Petr Hebák, CSc.
Hrnčířová Michala F 4 Možnosti využití simulačních postupů při analýze výroby Czochralskiho komory Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Potančok Martin F 4 Informační systémy ve zdravotnických zařízeních Ing. Renáta Kunstová, Ph.D.
Sukupová Kristína F 5 Mestská zeleň a inštitucionálny rámec jej zabezpečovania Ing. Eliška Vejchodská, Ph.D.
Suchá Martina F 5 Ekonomická rentabilita veřejné zdravotnické péče v České republice na příkladu porodnictví doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Wyrwol Ivan F 5 Analýza vývoje největších českých bank v novém tisíciletí doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.
Ing. Štipčáková Lucie F 6 Trendy ve spotřebě léčiv používaných k terapii diabetu za období 2005 - 2010 Ing. Ondřej Lešetický
Bártová Michaela F 6 Správa a řízení konkrétní sportovní organizace a její změna v souvislosti s přechodem na jinou právní formu Mgr. Ing. Pavel Král
Doláková Veronika F 6 Language management a jeho vliv na výkonnost podniku doc. Dr. Ing. Jan Voráček, CSc.
Diplomové práce oceněné v sutěži ESOP 2012 - podzimní promoce
Titul Příjmení Jméno číslo fakulty Název práce Vedoucí práce
Houdek Ondřej F 1 Garantované investiční fondy doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
Sura David F 1 Finanční analýza evropských společností v elektroenergetickém průmyslu prof. Ing. Petr Marek, CSc.
Fajnorová Markéta F 2 Návrh marketingové strategie firmy Inspur Group Co. ltd. pro český trh Ing. Petr Král, Ph.D.
Mareček Jan F 2 Realitní bubliny ve světové ekonomice na příkladu USA a Japonska Ing. Zuazna Stuchlíková, Ph.D.
Vyšná Kristína F 2 Analýza ekonomického a neekonomického dopadu konania Majstrovstiev sveta v hokeji 2011 na Slovensku so zameraním na cestovný ruch Ing. Jan Herget
Kubíčková Markéta F 3 Ocenění Husitského muzea v Táboře prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
Malinová Ludmila F 4 Sociokybernetika a její aplikace v analýze organizace Ing. Antonín Rosický, CSc.
Nekvapil Viktor F 4 Data Mining on Customer Relationship Management: The Case of a Major Logistic Company prof. RNDr. Jan Rauch, CSc.
Plocová Michaela F 4 Analýza sňatečnosti a rozvodovosti v ČR a vybraných zemích EU doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Krejčová Jana F 5 Teorie dobývání renty a veřejné zakázky v České republice v letech 1993 až 2011 Ing. Karel Zeman, CSc.