Hledat
Pokročilé hledání
ESOP 2012 – Oceněné bakalářské práce

Související stránky

Titul Příjmení Jméno F Název práce Vedoucí práce Nejlepší fakultní práce
Bc. Štros David F 1 Finanční analýza papírenského odvětví prof. Ing. Petr Marek, CSc. nejlepší fakultní práce
Bc. Blabla Jan F 1 Dopady zemětřesení v Japonsku na světové pojistné trhy prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
Bc. Klimo Branislav F 1 Finančná analýza spoločnosti HOLDES, s.r.o. Ing. Tatiana Škerlíková
Bc. Mareček Jan F 2 Analýza vlivu preferenčních hlasů při volbách do obecních zastupitelstev Ing. Mgr. Jan Němec nejlepší fakultní práce
Bc. Siuda Jan F 2 Dopady zavedení OZE na energetický systém ČR Ing. Josef Bič, Ph.D.
Bc. Slavíková Kamila F 2 Problematika Myanmaru ve vztazích EU - ASEAN Ing. Vladimíra Knotková
Bc. Paduch Jiří F 3 Strategická analýza Rehabilitace Budějovická, s.r.o. Ing. Josef Krause, Ph.D. nejlepší fakultní práce
Bc. Kratochvílová Jana F 3 Analýza strategie motivace podniku BUZULUK, a.s. Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
Bc. Váchová Lucie F 3 Krizové řízení dětského letního tábora Ing. Emil Antušák, Ph.D.
Bc. Kožušník Martin F 4 Analýza vybraného segmentu ICT: analýza trhu e-Commerce doc. Ing. Jan Pour, CSc. nejlepší fakultní práce
Bc. Pecka Marek F 4 Srovnání vývoje HDP v zemích EU doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Bc. Kieslichová Kateřina F 4 Historický vývoj systému input-output tabulek na území České republiky Ing. Jaroslav Zbranek, DiS.
Bc. Marek Tomáš F 5 Je Jiří Dvořák lépe zaměstnatelný než Demeter Lakatoš? Ing. Petr Houdek nejlepší fakultní práce
Bc. Smrčková Hana Marie F 5 Je sport investicí do lidského kapitálu nebo spotřebou volného času? Ing. Petr Houdek
Bc. Wolf Vojtěch F 5 Analýza vlivu antimonopolní politiky na hollywoodský filmový průmysl ve čtyřicátých letech 20. století doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Bc. Novák Karel F 6 Věda a výzkum jako významná pozitivní externalita Ing. Martin Musil nejlepší fakultní práce
Bc. Daňková Tereza F 6 Obsahová analýza vybrané mediální kauzy Ing. Martin Musil
Bc. Trnka Eduard F 6 Datové schránky v teorii a praxi Ing. Jiří Přibil, Ph.D.