24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 2017 – výsledné ocenění

1. místo
Ing. Stanislav Martínek, MBA – Fakulta mezinárodních vztahů
Publikace: Sovereign wealth funds - Driving growth of the nuclear power sector, Elsevier Energy Strategy Review, 2017, ISSN 2211-467X

2. místo
Ing. Ondřej Dvouletý, MSc. – Fakulta podnikohospodářská 
Publikace: Determinants of Nordic entrepreneurship, Journal of Small Business and Enterprise Development, 2017, ISSN 1462-6004

3. místo
Ing. Milan Fičura – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: Estimating Stochastic Volatility and Jumps Using High-Frequency Data and Bayesian Methods, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, 2016, ISSN 0015-1920