Hledat
Pokročilé hledání
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2012 – knižní publikace – výsledné ocenění

Pořadí F katedra jméno autora příjmení autora titul 1 titul 2 název publikace % podíl autorů ISBN Vydavatel
1. místo F 4 ekonometrie Michal Černý RNDr. Ing. Ph.D. Výpočty. Svazek I - III. 100 Svazek I: 978-80-7431-049-2, Svazek II: 978-80-7431-068-3, Svazek III: 978-80-7431-085-0 Professional Publishing, Praha
2. místo F 1 financí a oceň. podniku Miloš Mařík prof. Ing. CSc. Metody oceňování podniku pro pokročilé (hlubší pohled na vybrané problémy) 40 978-80-86929-80-4 Ekopress
Pavla Maříková doc. Ing. CSc. 30
Tomáš Buus Ing. Ph.D. 18
Barbora Rýdlová Ing. Ph.D. 12
3. místo F 5 hospodářských dějin František Stellner doc. PhDr. Ph.D. Kapitel aus der Geschichte des Sozialstaates 25 978-3-631-63701-2 Frankfurt am Main u.a., Peter Lang GmbH. Internationaler Verlag der Wissenschaften
institucionální ekonomie David Lipka Ing. Ph.D. 5
ekonomie Daniel Šťastný doc. Ing. Ph.D.
není z VŠE Pavel Tomíček Ing. 10
hospodářských dějin Ladislav Tajovský PhDr. Ph.D.
Petr Chalupecký Ing.
institucionální ekonomie Antonie Doležalová doc. PhDr. Ing. Ph.D. 5
není z VŠE Stanislav Tumis PhDr. M.A., Ph.D. 5
Jaromír Soukup PhDr. Ph.D.
hospodářských dějin Ivan Jakubec prof. PhDr. CSc. 5
Martin Kovář doc. PhDr. Ph.D. 25
Aleš Skřivan doc. PhDr. Ph.D. 10
Pavel Szobi PhDr. 5
není z VŠE Jan Štemberk PhDr. Et JUDr. Ph.D. 5