24.5.2018 - 24.12.2018 - TA ČR hledá nové oponentky/oponenty

Hledat
Pokročilé hledání
Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2017 – knižní publikace – výsledné ocenění

1. místo
Ing. Helena Chytilová, Ph.D., M.A. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Economic Literacy and Money Illusion, Routledge, Taylor & Francis Group, London and New York, 2017, ISBN 978-1-138-23557-1

2. místo
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: Credit Risk Management - Pricing, Measurement, and Modeling, Springer, Heidelberg, Německo, 2017, ISBN 978-3-319-49799-0

3. místo
Ing. Ondřej Machek, Ph.D. – Fakulta podnikohospodářská   
Publikace: Rodinné firmy, Nakladatelství C. H. Beck, 2017, ISBN 978-80-7400-638-8