Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2015 – knižní publikace – výsledné ocenění

1. místo

 
prof. RNDr. Jan Rauch, CSc. – Fakulta informatiky a statistiky
doc. Ing. Milan Šimůnek, Ph.D. - Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Dobývání znalostí z databází, LISp-Miner a GUHA, Praha: Nakladatelství
Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2033-9

2. místo

 
Ing. Bohumil Stádník, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: Trhy dluhopisů, Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2015, ISBN 978-80-245-2048-1

 
3. místo

 
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D. – Fakulta mezinárodních vztahů
Publikace: Japonská ekonomika ve 21. století. Trendy a problémy, Praha: Nakladatelství
Oeconomica, 2014, ISBN 978-80-245-2030-8

 

3. místo

 
PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D. – Národohospodářská fakulta
Publikace: Hospodářská politika USA mezi světovými válkami 1918 - 1938, České
Budějovice: Nakladatelství Kopp, 2014, ISBN 978-80-7232-472-9


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague