Cena rektora VŠE za prestižní publikaci 2014 – knižní publikace – výsledné ocenění

1. místo

doc. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: FINANCIAL DERIVATIVES - Valuation, Hedging and Risk Management,
Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013, ISBN 978-80-245-1980-7

2. místo

Ing. Ilya Bolotov, Ph.D., MBA a kolektiv – Fakulta mezinárodních vztahů
(Ing. Radek Čajka, Ph.D., Ing. Kateřina Gajdušková, Ph.D.)
Publikace: Economic Development of the EU New Member States: The impact of the crisis and the role of the single European Currency,
Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2014,
ISBN 978-80-245-1994-4

3. místo

Ing. Rudolf Pecinovský, CSc. – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Java 8 - Úvod do objektové architektury pro mírně pokročilé,
Praha: Grada Publishing a.s., Praha, 2014, ISBN 978-80-247-4636-8


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague