Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia 2015 – výsledné ocenění

1. místo

Ing. Václav Lín – Fakulta managementu
Publikace: Scheduling Results Applicable to Decision-Theoretic Troubleshooting,
Elsevier, International Journal of Approximate Reasoning, 2015, ISSN 0888-613X

2. místo

Ing. et Ing. Michal Doležel – Fakulta informatiky a statistiky
Publikace: Test Governance Framework for Contracted IS Development: Ethnographically
Informed Action Research, Elsevier, 2015, ISSN 0950-5849

3. místo

PhDr. Milan Matejašák, MSc., Ph.D. – Fakulta financí a účetnictví
Publikace: Basel III: How Have Czech Banks Reached Higher Capital Ratios?, Bratislava,
Ekonomický časopis, 2015, ISSN 0013-3035


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague