ESOP 2018 – bakalářské práce – vyhodnocení

Fakulta financí a účetnictví

Bc. Yury ShapchytsVývoj a testování skoringových modelů v bankovnictví“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

Bc. Daniel HavířVyhodnocování pojistných událostí pomocí strojového učení“

vedoucí práce: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.

Bc. Kateřina KratochvílováFinanční analýza a prognóza budoucího vývoje Blatenská ryba, spol. s r. o.

vedoucí práce: prof. Ing. Petr Marek, CSc.

Bc. Filip RýznerAlternative Approaches to Portfolio Selection

vedoucí práce: Ing. Mgr. Vojtěch Fučík, Ph.D.

Fakulta mezinárodních vztahů

Bc. Andrea MartiškováUNHCR ako rámujúci aktér v prípade kolumbijských vnútorných vysídlencov“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D.

Bc. Alena LajpoldováJaponský management: Metoda Kaizen a její využití v řízení podniku

vedoucí práce: doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.

Bc. Zuzana MedveďováVliv vybraných unijních pravidel pro vysílání pracovníků v silniční dopravě na český vývoz“

vedoucí práce: Ing. Vít Hinčica, Ph.D.

Bc. Martin MikulkaSoutěžní politika Evropské unie v případech zneužití dominantního postavení

vedoucí práce: Ing. Ondřej Sankot

Bc. Nela MotyčkováSharing Economy and Sustainable Development

vedoucí práce: Mgr. Jarolím Antal, Ph.D.

Fakulta podnikohospodářská

Bc. Eliška ŠvandováMožnosti profesionalizace Historické síně obce Tetína“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. Vojtěch Kouba, Ph.D.

Bc. Alexandra ChmelíkováSpokojenost zaměstnanců společnosti SAP Services s.r.o. s pracovním prostředím

vedoucí práce: Mgr. Tereza Králová, Ph.D.

Bc. Danil KarpychevVyužití emocí v reklamních apelech na platformě YouTube

vedoucí práce: doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

Fakulta informatiky a statistiky

Bc. Tomáš BujnošekPortfolio optimization on the cryptocurrency market“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. Adam Borovička, Ph.D.

Bc. Jiří FilipImplementace algoritmu pro klasifikaci založenou na asociačních pravidlech v jazyce Python

vedoucí práce: Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Bc. Michaela KadlecováPostavení starších osob na trhu práce

vedoucí práce: Ing. Martina Šimková, Ph.D.

Bc. Jan KudrnáčFaktory ovlivňující časovou vytíženost studentů vysokých škol v České republice

vedoucí práce: Ing. Michaela Jirková

Bc. Hanna LiashchukData Quality of Unstructured Data

vedoucí práce: Ing. Martin Matějka

Bc. Barbora MlejnkováSmart city – koncept chytrého přechodu

vedoucí práce: Ing. Ladislav Luc

Národohospodářská fakulta

Bc. Pavlína ZamrazilováKomparace míry nezaměstnanosti v České republice a na Slovensku ve zkoumaném období 2004-2017“ – nejlepší fakultní práce

vedoucí práce: Ing. et Ing. Martin Zeman

Bc. Martin ČastaTestování hypotézy hystereze v zemích PIGS v období od roku 1998 do roku 2017

vedoucí práce: Ing. Martina Tománková

Bc. Jiřina DbaláVliv odstraňování bariér volného pohybu pracovní síly v Evropské unii na pracovní migraci z České republiky v letech 2004 – 2017

vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Bc. Václav HokrAnalýza výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v Plzeňském kraji v letech 2006–2016

vedoucí práce: Ing. Martina Tománková

Bc. Jan HrobařAnalýza vlivu hospodářské politiky vlády na preference voličů v České republice v letech 1993–2017

vedoucí práce: Ing. Milan Bednář

Bc. Anna KrškováAnalýza trhu práce se zaměřením na genderové rozdíly v ČR a jejich komparace mezi vybranými kraji v letech 2007 až 2017

vedoucí práce: Ing. Zdenka Vostrovská, CSc.

Bc. Ondřej MarešPodmínky odměňování zaměstnaných osob při výkonu trestu odnětí svobody v ČR v roce 2017

vedoucí práce: Mgr. Vladimír Barák

Bc. Richard SukHospodářský zázrak Španělska v letech 1959-1973 a jeho hospodářsko-politické příčiny

vedoucí práce: Ing. Klára Fabianková, Ph.D.

Bc. Martin ŠkrabkaAplikace teorie spotřební funkce v prostředí České republiky

vedoucí práce: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc.

Fakulta managementu

Bc. Nataliya KachurGamification in Human Resource Management

vedoucí práce: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Bc. Michaela HruškováAnalýza vánočních reklam z hlediska využití emocionálních apelů

vedoucí práce: Ing. Daria Gunina

Bc. Adam TrčkaRole finanční odměny pracovníků u krátkodobých pracovních poměrů

vedoucí práce: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.