Hledat
Pokročilé hledání
Kde hledat časopisy a konference pro publikování

Související stránky

Při výběru časopisů a sborníků je vhodné řídit se kromě obvyklých kritérií také zařazením do citačních rejstříků. Hledání v citačních rejstřících je specifické tím, že:

 • časopisy i sborníky zde obsažené prošly poměrně náročným výběrem (viz kritéria - Web of Knowledge, Scopus),
 • u konkrétních článků je možné dohledat v citačních rejstřících jejich citovanost a
 • časopisy, které jsou hodně citované, patří v oboru pravděpodobně mezi známé a kvalitní.

K hledání slouží dvě světově nejuznávanější citační databáze: Web of Knowledge a Scopus. Výběr časopisů obsahuje také databáze ERIH.

Web of Science

Databáze Web of Science (součást Web of Knowledge) je nejvýznamnější světový informační zdroj v oblasti výzkumu a vývoje. Obsahuje údaje o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích. Poskytuje také bibliografické záznamy včetně abstraktů.

Při vyhledávání je třeba omezit prohledávané rejstříky a stanovit konkrétní časové rozmezí. Pro první hledání je praktické nastavit vyhledávání za posledních cca 5 let.

Databáze obsahuje 5 citačních indexů – rejstříků:

 • Social Science Citation Index (SSCI) společenské vědy - sleduje citace ve vědeckých časopisech z 55 oborů společenských věd, zdrojem je přes 3 000 periodik a vybraně indexuje 3 500 uznávaných světových vědeckých a technických časopisů - od r. 1900.
 • Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - umění a humanitní vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech z oborů humanitních věd a uměnovědy, zdrojem je přes 1 700 periodik a dále indexuje vybrané články z více než 250 vědeckých a společenskovědních časopisů – od r. 1975.
 • Science Citation Index Expanded (SCI EXPANDED) - přírodní vědy – sleduje citace ve vědeckých časopisech ze 150 oborů přírodních a technických věd od r. 1900, zdrojem je přes 8 500 periodik.
 • Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) - přírodní vědy – sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů přírodních a technických věd.
 • Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) - společenské vědy a humanitní vědy - sleduje citace v konferenční literatuře ze všech oborů společenských a humanitních věd a uměnovědy.

Další informace o databázi Web of Science včetně českého návodu k vyhledávání najdete zde: http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=14

Data o publikačních výstupech zařazených do Web of Science jsou agregována do databáze Journal Citation Reports.

Journal Citation Reports

Journal Citation Reports  (součást Web of Knowledge) je  informační zdroj / databáze, který / která umožňuje vyhledávat údaje o časopisech včetně různých ukazatelů měřících dopad daného časopisu. Nejznámějším ukazatelem je impakt faktor, který ukazuje, jak moc jsou články z daného časopisu citované v poměru k celkovému počtu článků vydaných v tomto časopise za stejné období. Impakt faktor se liší pro různé obory, tj. není možné srovnávat např. biologii a ekonomii. Zařazené časopisy jsou rozděleny do dvou skupin: JCR Science Edition a JCR Social Sciences Edition.

Časopisy je možné hledat dvojím způsobem:

 • konkrétní časopis: na titulní stránce JCR vyberte příslušnou skupinu a volbu Search for a specific journal. Na další obrazovce pak zadejte titul časopisu nebo ISSN.
 • významné časopisy pro určitou oblast: po výběru skupiny zvolte View a group of journals by a kritérium výběru (doporučujeme zvolit Subject Category). V seznamu na další obrazovce vyberte hledanou oblast, např. Economics a řazení výsledků (např. Impact Factor). Zobrazený přehled je pak řazen od nejcitovanějších časopisů v této oblasti.

Scopus

Scopus je jedna z největších světových citačních polytematických databází, čerpá z více než 19000 titulů časopisů a dalších druhů dokumentů jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Scopus uživatelům poskytuje v první řadě možnost sledovat poslední trendy v oblasti výzkumu a vývoje nebo vývoj názorů a teorií v různých vědeckých disciplínách. Na základě citačních vazeb je možné také vysledovat aktuální vazby mezi vědci a vědeckými pracovišti.

Další informace o databázi Scopus včetně českého návodu k vyhledávání: http://www.vse.cz/zdroje/vypis.php?ID_zdroje=90

ERIH

ERIH je seznam odborných časopisů vytvořený evropskými vědci pod záštitou European Science Foundation, který slouží jak pro propagaci výsledků výzkumu v Evropě, tak zároveň jako jeden z evaluačních nástrojů pro hodnocení vědy a výzkumu v ČR.

Rejstřík ERIH rozděluje tituly časopisů do kategorií podle jejich cílové skupiny, distribuce a odborného rozpětí následujícím způsobem:

 • NATional (NAT) - tituly časopisů, které jsou zaměřené především na domácí akademickou komunitu dané země a jsou příležitostně citovány mimo zemi publikování.
 • INTernational (INT) - evropské i mimoevropské tituly časopisů, které jsou mezinárodně uznávány a které jsou pravidelně citovány po celém světě. Na základě dalších kritérií (vliv a sféra působnosti) jsou členěny do podkategorií:
  • INT1 - mezinárodní tituly časopisů s vysokým vlivem a sledovaností mezi vědci v různých výzkumných oborech a zemích, které jsou pravidelně citovány po celém světě,
  • INT2 - mezinárodní tituly časopisů s podstatným vlivem a sledovaností v rozličných vědeckých oblastech a zemích světa.

V současné době jsou zahrnuty do rejstříku ERIH následující obory: antropologie, archeologie, dějiny umění, dějiny, filosofie vědy, filosofie, genderová studia, klasická studia, lingvistika, literatura, muzikologie, pedagogický a vzdělávací výzkum, psychologie, náboženské vědy a teologie, umění.

Časopisy lze vyhledat zde: https://www2.esf.org/asp/ERIH/Foreword/search.asp

Podrobné informace ke vzniku a metodice tvorby ERIH viz http://www.esf.org/research-areas/humanities/erih-european-reference-index-for-the-humanities/erih-foreword.html