Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání

VŠE v Praze coby vysoká škola, která obdržela institucionální akreditaci, je podle § 48 odst. 4 až 6 zákona o vysokých školách oprávněna nevyžadovat v přijímacím řízení doklad o obecném uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání a může sama pro účely přijímacího řízení posoudit, zda zahraniční vzdělání uchazeče o studium splňuje podmínku zákona pro přijetí ke studiu.

Pro posouzení zahraničního vzdělání slouží aplikace na adrese https://edu.vse.cz/.

Pouze v případě, že by výsledek posouzení nebyl kladný, bude po uchazeči požadován doklad o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace). Více informací k dispozici zde: https://www.vse.cz/zajemci-o-studium/magisterske-obory/postup-pri-uznavani-zahranicniho-vysokoskolskeho-vzdelani-a-kvalifikace-v-cr/.

Kladné posouzení vzdělání pro účely přijímacího řízení neslouží k uznání předchozího vzdělání jako ekvivalentu studia na české vysoké škole a neopravňuje uchazeče k užívání titulu získaného na zahraniční vysoké škole. K tomuto účelu slouží nostrifikace.