Náplň činnosti

Vědecko-výzkumné aktivity jsou nedílnou a stále významnější součástí činnosti vzdělávacích institucí univerzitního typu. Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE) jako špičková ekonomická instituce věnuje jejich rozvíjení mimořádnou pozornost.

Oddělení vědy a výzkumu (OVV) je součástí rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace akademickým pracovníkům školy a studentům doktorského studia. OVV spolupracuje s jednotlivými fakultami, a to především s proděkany pro vědu a výzkum a dále s referentkami pro vědu a výzkum a s referentkami pro doktorské studium.

Mezi hlavní aktivity OVV patří:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague